4.AT

 

Program/Zanimanje:   Računalni tehničar  za strojarstvo

Razrednik:              Darinka Mlinac Magličić

REDNI BROJ

PREZIME  I IME

1.

Arabadžić Ivan

2.

Čolić Ana

3.

Divković Matija

4.

Furdek Ivan

5.

Furdek Leopold

6.

Grijaković Goran

7.

Hrsan Josip

8.

Kasunić Domagoj

9.

Katić Marin

10.

Kordić Luka

11.

Mihalić Ivan

12.

Mihić Antonio

13.

Moguš Besim

14.

Požega Nikola

15.

Stavljenić Doris

16.

Sudac Filip

17.

Ujdenica Karlo

18.

Vardijan Sebastijan

19.

Vidaković Marko

20.

Vojnović Bruno

21.

Vuković Lora

22.

Žugaj Andrej

23.

 

24.

25.

26.

27.

28.