Izleti i ekskurzije 2018.

Poštovani,

dajemo  Vam na uvid rezultate glasovanja odabira Putničke agencije, a u svezi realizacije maturalne ekskurzije prema Pozivu br. 2, školske godine 2018./2019.

Javnom glasovanju na roditeljskom sastanku, 13.12.2018. u prostorijama Tehničke škole, nazočilo je 49 roditelja učenika te Povjerenstvo za provedbu školske maturalne ekskurzije.

Rezultati glasovanja su sljedeći/navode se pojedinačno za svaku putničku agenciju.

1. GALILEO TRAVEL d.o.o.,putnička agencija - 11 glasova

2. Turistička agencijaSperanza - 22 glasa

3. Alga travel agency d.o.o. - 15 glasova

4. Brod Tours - 1 glas

S obzirom na razvidnost glasovanja, Turistička agencija Speranza, stupiti će u kontakt s roditeljima učenika po utvrđenom protokolu Agencije.

Srdačan pozdrav ostalim putničkim agencijama.

Karlovac, 14.12.2018. / TEHNIČKA ŠKOLA KARLOVAC, Ljudevita Jonkea 2a

14.12.2018.


Obavijest o pozivnom natječaju prema Pozivu br. 2 može se vidjeti OVDJE.

10.12.2018.


Obavijest: Na roditeljskom sastanku 3.A, 3.B, 3.D i 3.E koji je održan 22.11.2018. god. za organizaciju školske ekskurzije po Javnom pozivu br. 1 odabrana je turistička agencija" KA travel".

Zahvaljujemo svim agencijama koje su poslale ponude.

23.11.2018.


Poziv za organizaciju višednevne učioničke nastave, Poziv broj 2 može se vidjeti OVDJE.

21.11.2018.


Povjerenstvo za provedbu Javnog Poziva br. 1 i izbor ponude za školsku ekskurziju 3.A, 3.B, 3.D i 3. E razreda donijelo je 19.11.2018. odluku da se prihvaćaju ponude turističkih agencija ''Speranza'' , ''Galileo'' i ''Ka travel''.

Konačni odabir agencije obaviti će se u četvrtak 22.11.2018. u 18:00 sati na roditeljskom sastanku u Tehničkoj školi Karlovac.

20.11.2018.


Poziv za organizaciju višednevne učioničke nastave Poziv broj 1 može se vidjeti OVDJE.

26.10.2018.


Obavijest: Na roditeljskom sastanku 3.A, 3.B, 3.C, 3.D, 3.E i 4.C koji je održan 19.01.2018. god. za organizaciju školske ekskurzije po Javnom pozivu br. 4 odabrana je turistička agencija „Alga travel“.

Zahvaljujemo svim agencijama koje su poslale svoje ponude

22.01.2018.


Povjerenstvo za provedbu Javnog Poziva br. 4 i izbor ponude za školsku ekskurziju 3.A, 3.B, 3.C, 3.D, 3.E i 4.C razreda donijelo je 16.01.2018. odluku; prihvaća se ponuda turističke agencije ''Alga Travel'', koja jedina ispunjava sve uvjete u objavljenom natječaju na pozivu br.4.

Prezentacija odabrane agencije obaviti će se u petak 19.01.2018. u 17:00 sati, na roditeljskom sastanku, u Tehničkoj školi Karlovac.

17.01.2018.


Izleti i ekskurzije