Stipendije grada Karlovca za 2010/2011

Temeljem Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata grada Karlovca i Rješenja gradonačelnika, Povjerenstvo za stipendije objavljuje N A T J E Č A J za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima s područja grada Karlovca za školsku/akademsku godinu 2010./2011.g.

I
Za školsku/akademsku godinu 2010./2011. dodijelit će se:
- 10 stipendija za učenike srednjih škola u visini od 400 kuna mjesečno
- 10 stipendija za studente u visini od 700 kuna mjesečno

1/ Pravo na stipendiju iz točke I ovog Natječaja mogu ostvariti učenici srednjih škola i studenti koji zadovoljavaju sljedeće uvjete:
-učenici i studenti državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području grada Karlovca
-redoviti učenici od drugog razreda srednje škole ili studenti od druge godine studija,
-učenici s postignutim općim uspjehom u prethodnom razredu 4,00, a studenti 3,50 iz nastavnih predmeta položenih u prethodnoj godini studija,
-učenici i studenti koji pravo na stipendiju ne ostvaruju kod nekog drugog subjekta.

2/ Kriteriji za dodjelu stipendija iz točke I ovog natječaja:
-opći uspjeh u prethodnoj godini školovanja
-materijalni i socijalni status
-zdravstveni status
-sudjelovanje roditelja u Domovinskom ratu

3/ Podnositelji zahtjeva dužni su priložiti:
-potvrdu o prebivalištu,
-rodni list (preslik),
-domovnicu (preslik),
-potvrdu obrazovne ustanove o upisu na redovno školovanje,
- svjedodžbu prethodnog razreda srednje škole (preslika), a studenti potvrdu fakulteta o
ostvarenom prosjeku ocjena za PRETHODNU GODINU studija 2009./2010.,
- izjavu o članovima zajedničkog domaćinstva (obrazac podići uz zahtjev za stipendiju ili na Internet stranici grada Karlovca www.karlovac.hr ),
- službenu potvrdu o prihodima članova zajedničkog domaćinstva za razdoblje od
1. kolovoza do 30. listopada 2010. (poslodavci, nadležna služba Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
- ostale dokaze po kojima učenici/studenti ostvaruju bodove.


II
Zahtjev za dodjelu stipendije podnosi se na propisanom obrascu koji se može dobiti u Gradu Karlovcu, Upravni odjel za društvene djelatnosti, Banjavčićeva br. 9, soba broj 4 ili na Internet stranicama grada Karlovca www.karlovac.hr kao i izjavu o članovima zajedničkog domaćinstva.

III
Rok za podnošenje zahtjeva je 15 dana od dana objave i dostavlja se na adresu: GRAD KARLOVAC, UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, Povjerenstvo za stipendije, Banjavčićeva 9, Karlovac, soba broj 4.

IV
Rezultate natječaja Povjerenstvo za stipendije objavit će u roku od 15 dana nakon isteka
roka za podnošenje prijave, objavom na oglasnoj ploči Grada Karlovca, Banjavčićeva 9.

V
Prava i obveze korisnika stipendije utvrđuju se ugovoro.