Korizma je, želiš li postiti?

Naša je vjeroučiteljica Katica Oršulić, zajedno s učenicima pripremila poruku za Korizmu. Pogledajte ovdje.

Posjetite i stranice Vjeronauka.

Objavljeno: 11.3.2011. SŠ