Vozit ću špediciju!

O Maji Krajačić, jedinoj djevojci u našoj školi koja se školuje za vozačicu pročitajte ovdje.                                                                                

Objavljeno: 31.3.2011. SŠ