Računalni tehničar za strojarstvo

Računalni tehničar za strojarstvo pomoću računala i upravljačke naprave upravlja strojem i proizvodnim procesima u kojima se obrađuju tehnički materijali. Uz standardni alat, pribor za mjerenje u strojarstvu i računalo, koristi i numerički upravljane alatne strojeve služeći se pritom metodama proračuna, ručnog crtanja, crtanja pomoću računala, ručnog i automatskog programiranja. Pruža usluge izrade nacrta i tehničke dokumentacije pomoću specijaliziranih računalnih programa, izrađuje programe za numerički upravljane strojeve te vrši kontrolu proizvoda. U radu koristi standardni alat, materijal i pribor za mjerenje u strojarstvu, te računalo i numerički upravljane strojeve. Može raditi u industrijskim postrojenjima na održavanju strojeva, u tvornicama koje proizvode različite strojeve te u privatnom poduzetništvu.

Elementi vrednovanja:

  • Prosjek ocjena svih nastavnih predmeta zaokružen na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja (maximalni broj bodova =20,00)
  • Hrvatski jezik (7. i 8. razred; maximalni broj bodova =10)
  • Matematika (7. i 8. razred; maximalni broj bodova =10)
  • Strani jezik (7. i 8. razred; maximalni broj bodova =10)
  • Fizika (7. i 8. razred; maximalni broj bodova =10)
  • Kemija (7. i 8. razred; maximalni broj bodova =10)
  • Tehnička kultura (7. i 8. razred; maximalni broj bodova =10)

Ukupni maximalni broj bodova: =80,00

Dodatni bodovi:

1; 2; ili 3. osvojeno mjesto kao član skupine, u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja, na državnom ili međunarodnom natjecanju u znanju iz: Hrvatskog jezika, Matematike, Stranog jezika, Fizike, Kemije, te Natjecanju mladih tehničara (po izboru škole)

Zdravstveni zahtjevi:

Uredan vid, raspoznavanje boja, uredna funkcija gornjih ekstremiteta, uredno kognitivno, emocionalno i psiho-motoričko funkcioniranje.

Posebni zahtjevi:

  • obvezna Potvrda nadležnog školskog liječnika o nepostojanju kontraindikacija za željeno zanimanje

Objavljeno: 25.05.2017.