Računalni tehničar za strojarstvo

 

Računalni tehničar za strojarstvo pomoću računala i upravljačke naprave upra­vlja strojem i proizvodnim procesima u kojima se obrađuju tehnički materijali. Računalni tehničar za strojarstvo mora posjedovati temeljna teorijska i praktična znanja kao strojarski tehničar, ali i dodatna znanja koja se odnose na poznavanje i primjenu računa­la, i na poznavanje i primjenu strojeva vođenih računalom, s naglaskom na računalima upravljanima numeričkim strojevima (NUAS). Mora ovladati vještinama posluživanja i programiranja strojeva upravljanih računalom - od tehnološke razrade procesa do pro­gramiranja stroja i puštanja u pogon. Također mora znati provesti kontrolu kvalitete. U radu koristi standardni alat, materijal i pribor za mjerenje u strojarstvu, te računalo i nu­merički upravljane strojeve. Računalni tehničar za strojarstvo daje usluge iz konstruira­nja pomoću računala i izrade tehničke dokumentacije, izrađuje programe za numerički upravljane strojeve uz pripadajuću kontrolu proizvoda.

 

 

Zapreke za rad:
  • smetnje vida i sluha, oštećenja lokomotornog sustava (ruku, nogu i kralježnice), spuštena stopala, znatno znojenje ruku, kronični ekcem ruku, sklo­nost alergijama

 

Predmeti značajni za upis:

  • hrvatski jezik
  • strani jezik
  • matematika
  • fizika
  • tehnička kultura

 

Posebni zahtjevi:

  • obvezna potvrda liječnika o nepostojanju kontraindikacija za željeno zanimanje
  • bodovni prag od 40 bodova

Izmjene i dopune posebnog stručnog dijela nastavnog plana i programa za zanimanje Računalni tehničar za strojarstvo (lipanj 2011.) 

 

 
Nastavni predmeti

Tjedni broj sati

1.r2.r3.r4.r
Hrvatski jezik3333
Strani jezik2222
Povijest22--
Geografija21--
Politika i gospodarstvo---2
Tjelesna i zdravstvena kultura2222
Vjeronauk/etika1111
Matematika4444
Fizika222-
Kemija2---
Tehničko crtanje i dokumentacija32--
Računalstvo 22--
Tehnička mehanika22--
Strojarske konstrukcije--23
Tehnologija obrade i sastavljanja22--
Upravljanje i regulacija--2-
Elementi strojeva-3--
Tehnički materijali21--
Termodinamika--21
Hidraulika i pneumatika --22
Elektrotehnika--2-
Hidraulički i pneumatski strojevi i uređaji---2
Alati i naprave--22
Kontrola kvalitete---1
Računalom upravljani numerički strojevi i programi--11
Vođenje proizvodnih procesa računalom---2
Toplinski strojevi i uređaji---2
Praktična nastava2327
Izborni dio---1
Ukupno32323232