Ispiti Državne mature - ljetni rok 2014./15.

11.06.2015.       – četvrtak          – Informatika     - 14:00

12.06.2015.       – petak             – Fizika             – 09:00

17.06.2015.       – srijeda            - Hrvatski jezik    – 09:00             ESEJ

18.06.2015.       - četvrtak           - Hrvatski jezik   – 09:00              TEST

19.06.2015.       - petak              - Engleski jezi   – 09:00

23.06.2015.       - utorak             - Matematika     – 09:00

Na sve ispite treba doći u 08:00, osim na ispit iz Informatike u 13:00h!!!

PONIJETI OSOBNU ISKAZNICU!

02.06.2015.