3.AT

Program/Zanimanje: Računalni tehničar za strojarstvo

Razrednica:          Zoran  Gajšak

REDNI BROJ

PREZIME, IME

1.

Dolšak Tin

2.

Jagodić Nika

3.

Karas Ivan

4.

Knežević Marko

5.

Knežević Sašak

6.

Kukolj Marko

7.

Lovrinović Albert

8.

Maradin Lukai

9.

Mateša Dominiki

10.

Matuzić Dominik

11.

Najdenac Luka

12.

Neralić Hrvoje

13.

Piškurić Kristijan

14.

Polović Marko

15.

Sabljarić Silvio

16.

Štefanac Nikol

17.

Tomačić Mateo

18.

-

19.

-

20.

-

21.

-

22.


23.


24.


25.

26.

27.

28.