Europski tjedan mladih u Karlovcu

Održava se diljem Europe od 1. do 7. svibnja 2017. godine...

Vidi više o tome.

28.04.2017.