Tehnička škola Karlovac

Stvaraj… Budi KREATIVAN

Tehnička škola Karlovac

Stvaraj… Budi KREATIVAN

Tehnička škola Karlovac

Stvaraj… Budi KREATIVAN

Kabinet elektrotehnike

Izaberi svoje zanimanje

Naša Tehnička škola Karlovac je strukovna škola, izvodimo nastavni plan i program u četverogodišnjem i trogodišnjem trajanju za stjecanje srednjeg općeg-stručnog obrazovanja u strojarskoj, metalurškoj, elektrotehničkoj i prometnoj struci.

Struka i Ti

Regionalni centar kompetentnosti Tehničke škole Karlovac

Tehnička škola sudjeluje u nizu projekata u svrhu modernizacije strukovnog obrazovanja. Provedba projekta omogućiti će razvoj kvalitetnih i stručnih kadrova kroz školovanje a naši učenici će se moći uspješno uključiti u regionalno područje rada.

BMK

Zdravi odnosi i pozitivan životni stil

Učenici škole sudjeluju i u nizu ostalih projekata s ciljem promoviranja zdravih obrazaca ponašanja i nenasilja u odnosima s vršnjacima. Razvijamo pozitivne životne stilove kod mladih po pitanjima nasilja, droga, seksualnosti, zdravlja i aktivizma.

Izaberite ZANIMANJE

Vozač motornog vozila

Vozač upravlja vozilom unutar gradskog područja te u međumjesnom i međunarodnom prometu. Obavlja poslove pripreme vozila za prijevoz, vodi prijevoznu dokumentaciju, otklanja manje kvarove na vozilu, preuzima teret u prijevozu, nadzire utovar i istovar te vodi brigu o...

Vodoinstalater

Vodoinstalater izrađuje, montira i popravlja elemente instalacija i uređaja koji omogućavaju siguran dotok vode od glavnog voda do trošila. Vodoinstalater radi na izradi i pripremi elemenata instalacija i uređaja za ugradnju, obavlja pripremne radove na objektu za...

Tokar

Tokar radi na poslovima održavanja i rukovanja tokarskim strojem i izrađuje elemente za strojeve i alate (osovine, vretena, matice, klipovi, ventili, vijci, prsteni, spiralne opruge i dr). Osim izrade elemenata za strojeve i alate, može se specijalizirati za...

Strojobravar

Strojobravar sastavlja nove strojeve i uređaje te održava postojeće; izrađuje pojedine elemente stroja, ustanovljava kvarove te obavlja manje popravke. Sastavlja elemente za prijenos snage i okretaja (remenske prijenosnike, lančanike), hidraulične uređaje, crpke,...

Limar

Limar izrađuje, postavlja i popravlja proizvode i dijelove proizvoda od metalnih (pocinčanih ili bakrenih) limova. Limar zaposlen u građevinskoj industriji u radionicama izrađuje limene cijevi i cijevne elemente, ležeće i viseće žlijebove, okapnice i rubne limove....

Instalater grijanja i klimatizacije

Instalater grijanja i klimatizacije montira, održava, nadzire rad i servisira sustave za grijanje i klimatizaciju. Postavlja, nadzire, održava i popravlja toplinske uređaje za centralno plinsko, ili električno grijanje (grijača tijela, kotlove, crpke, cijevi,...

Elektromehaničar

Elektromehaničar izrađuje i montira dijelove za elektrouređaje, vrši popravke te ispituje njihovu ispravnost. Područje rada prvenstveno uključuje popravak električnih aparata za kućanstvo (hladnjaka, zamrzivača, strojeva za pranje posuđa i rublja, sušilica, miksera,...

Elektroinstalater

Elektroinstalater postavlja, ispituje, stavlja u pogon i održava niskonaponske instalacije i postrojenja za raspodjelu električne energije, antenske i komunikacijske instalacije, uzemljenja i gromobrane te postrojenja za izjednačavanje potencijala, rasvjetnih uređaja...

CNC operator

CNC operater radi u tvrtkama strojne obrade, u pogonima održavanja i proizvodnje strojnih dijelova i uređaja. Obrazovanjem za ovo zanimanje stječu se kompetencije za samostalno obavljanje poslova i radnih zadataka rukovanja klasičnim i numerički upravljanim alatnim...

Bravar

Bravar se bavi proizvodnjom različitih ručnih alata, jednostavnijih dijelova strojeva, metalnih ograda, prozora, vrata, metalnog namještaja i drugih metalnih građevinskih elemenata. Po predloženom ili vlastitom nacrtu crta na odabranom materijalu oblike i mjere, koje...
Skip to content