Obavijest o upućenom javnom pozivu turističkim agencijama

Obavijest: Na roditeljskom sastanku 3.AT, 3.BT, 3.CT i 3.C koji je održan 24.1. 2020. u 17 i 30 h u prostorijama Tehničke škole Karlovac, a povodom odabira najpovoljnije ponude za organizaciju školske ekskurzije po Javnom pozivu br. 1 školske godine 2019./20.odabrana je turistička agencija KA Travel.

Zahvaljujemo svim agencijama koje su prezentirale svoj program putovanja po pozivu br.1.

Obavijest o pozivnom natječaju za izvođenje maturalne ekskurzije

Obavijest o pozivnom natječaju za izvođenje maturalne ekskurzije, školske godine 2019./20. sukladno Pravilniku o izvođenju višednevnih i jednodnevnih ekskurzija u školama Republike Hrvatske, članovi Povjerenstva za provođenje istih Tehničke škole Karlovac, očituju se sljedećim priopćenjem:

1. Pet ponuda davatelja usluga putničkih agencija pristigle su poštom na Javni poziv br.1.

2. Javnom otvaranju i razmatranju pristiglih ponuda, davatelja usluga – putničkih agencija pristupilo je Povjerenstvo Tehničke škole Karlovac za izvođenje i regularno provođenje višednevne maturalne ekskurzije dana 15. siječnja 2020.s početkom u 19h u prostorijama škole.

3. Svih pet ponuda davatelja usluga putničke agencije, zadovoljile su Javni poziv br. 1 te ih se ovim putem poziva da 24. siječnja 2020., s početkom u 17 i 30h pristupe prezentaciji programa i sadržaja iz Javnog poziva br. 1.

Prezentacije će se održati u prostorijama Tehničke škole Karlovac, uz prisustvo roditelja učenika te gore navedenog Povjerenstva. Predviđeno vrijeme svake pojedinačne prezentacije bit će 10 minuta. Putničke agencije, prezenteri programa i sadržaja iz Javnog poziva br.1 su:1. Turistička agencija Ka Travel, Bogoslava Šuleka27, 47000 Karlovac, 2. Galileo Travel d.o.o., Antuna Mihanovića 8, 42000 Varaždin,3.Svijet putovanja d.o.o. ,Draganići 12, 10000 Zagreb, 4.Taubek Tours ,Jerovec 151,42240 Ivanec, 5.Alga travel agency d.o.o., Teslina 14, 10000 Zagreb. Srdačan pozdrav Agencijama /Tehnička škola Karlovac

Obavijest o odabiru Turističke agencije

Na roditeljskom sastanku 3.A, 3.B, 3.D,3E i 3.F koji je održan 10.12.2019. godine za   organizaciju školske ekskurzije po Javnom pozivu br. 2 odabrana je jednoglasno turistička agencija” KA travel”.

Zahvaljujemo svim agencijama koje su prezentirale svoj program putovanja po pozivu br.2.

Obavijest o poništenju poziva

Poziv 1 za organizaciju učeničke ekskurzije je poništen zbog proceduralne pogreške,  pa u predviđeno vrijeme neće biti otvaranje pristiglih ponuda!

Novi poziv će biti objavljen vrlo skoro pa molimo da se ponovno javite.

Hvala na razumijevanju,

Ivan Janković, prof,  ravnatelj Tehničke škole Karlovac

Obavijest o pozivnom natječaju za izvođenja maturalne ekskurzije

Obavijest o pozivnom natječaju za izvođenja maturalne ekskurzije,šk.god.2019./20. Sukladno Pravilniku o izvođenju višednevnih i jednodnevnih ekskurzija u školama Republike Hrvatske ,članovi Povjerenstva za provođenje istih Tehničke škole Karlovac, očituju se sljedećim priopćenjem.

1.Četiri ponude davatelja usluga putničkih agencija,pristigle su poštom na Javni poziv br.2,

2. Javnom otvaranju i razmatranju pristiglih ponuda, davatelja usluga-putničkih agencija,pristupilo je Povjerenstvo Tehničke škole Karlovac za izvođenje i regularno provođenje višednevne maturalne ekskurzije,dana 04.prosinca 2019. s početkom u 19h/prostorije Škole.

3. Tri ponude davatelja usluga/ putničke agencije,zadovoljile su Javni poziv br.2 te ih se ovim putem poziva da, 10.prosinca 2019., s početkom u 19h,pristupe prezentaciji programa i sadržaja iz Javnog poziva br.2.

Prezentacije će se održati u prostorijama Tehničke škole Karlovac, uz prisustvo roditelja učenika te gore navedenog Povjerenstva.Predviđeno vrijeme svake pojedinačne prezentacije bit će 10 minuta. Putničke agencije, prezenteri programa i sadržaja iz Javnog poziva br.2 su :

  • Turistička agencija Koncept putovanja ,Ivana Generalića 3,48000 Koprivnica,
  • Turistička agencija Speranza,Krapinska14,10 000 Zagreb,
  • Turistička agencija Ka Travel,Bogoslava Šuleka 27,47000 Karlovac

Agencija Alga travel agency d.o.o,Teslina 14 ,10 000 Zagreb nije zadovoljila tražene kriterije navedene u natječaju koje je trebalo izričito navesti jer su kao takvi objavljeni,a koje su sve druge navedene agencije ispunile.

Povjerenstvo Tehničke škole Karlovac je jednoglasno donijelo odluku za ovaj natječaj – Poziv br.2

Srdačan pozdrav Agencijama /Tehnička škola Karlovac ,6.prosinca 2019

Skip to content