Obavijest o odabranoj agenciji za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave – industrija i obrt

23.11.2023. u 18.00. u Tehničkoj školi Karlovac na roditeljskom sastanku za maturante industrijsko obrtničkog programa predstavljene su dvije agencije koje su zadovoljile natječaj za navedeno i o tome bile obaviještene.
Agencija KAtravel predstavila se, a iz agencije Koncept putovanja iz Koprivnice javili su da nisu u mogućnosti doći zbog bolesti, te je njihov program i ponudu predstavila voditeljica i razrednica prof. Katica Oršolić.
Nakon predstavljanja roditelji su jednoglasno izabrali agenciju KAtravel, uz obrazloženje da im je njihova cijena jeftinija i pristupačnija za fizički kontakt oko bilo kakvih individualnih pitanja i informacija jer su tu u Karlovcu.
Objema agencijama se zahvaljujemo na suradnji.

Obavijest o pozivnom natječaju za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave – tehnički program

U ponedjeljak, 20.11.2023. u 18:00 sati održano je otvaranje ponuda za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave za tehnički program. Pristigle su dvije ponude za odredište Budva, Crna Gora.

Ponude su iz agencija Koncept putovanja iz Koprivnice i Ka Travel iz Karlovca.

Obje ponude zadovoljavaju uvjete Natječaja. Ovim ih putem pozivamo na njihovo predstavljanje u petak,  24.11.2023. u 18.30. u Tehničkoj školi Karlovac.

 

Obavijest o pozivnom natječaju za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave – industrija i obrt

U srijedu, 15.11.2023. u 18:00 sati održano je otvaranje ponuda za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave za industrijsko obrtnički program. Pristigle su dvije ponude za destinaciju Graz- Bratislava – Beč.
Ponude su iz agencija: Koncept putovanja – Koprivnica i Katravel iz Karlovca.
Obje ponude zadovoljavaju uvjete natječaja, te ih ovim putem pozivamo na predstavljanje istih 23.11.2023. u 18:00 sati u Tehničkoj školi Karlovac.

 

Skip to content