Tehnička škola Karlovac potpisala Ugovore o bespovratnim sredstvima

Tehnička škola Karlovac potpisala Ugovore o bespovratnim sredstvima

U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, 03.07.2020. godine, potpisani su Ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava za uspostavu dva Regionalna centra kompetentnosti u strukovnom obrazovanju Tehničke škole Karlovac u podsektorima strojarstvo te elektrotehnika i računalstvo.

Vrijednost projekta pod nazivom „STRuKA i TI “ iznosi: 27.623.493,09 HRK, dok je vrijednost projekta pod nazivom „KaRijERA i JA “ 31.792.709,24 HRK. EU financiranje oba projekta iznosi 100%.

Sredstva su dodijeljena temeljem poziva „Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u (pod)sektorima: strojarstvo, elektrotehnika i računalstvo, poljoprivreda i zdravstvo“ financiranog iz Europskog socijalnog fonda (ESF), Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“

Ovi projekti predstavljaju nastavak dvaju projekata Uspostave infrastrukture Regionalnih centara kompetentnosti (rekonstrukcija i opremanje), koji su trenutno u provedbi, čime sveukupna investicija za potrebe Regionalnih centara kompetentnosti Tehničke škole Karlovac iznosi 105 milijuna kuna.

Centri kompetentnosti su mjesta izvrsnosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, a provedba projekata omogućit će izradu i razvoj novih standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i kurikuluma, veću zastupljenost praktične nastave na specijaliziranoj opremi tj. učenja temeljenog na radu u redovnoj nastavi, edukaciju profesora nastavnika i stručnihsuradnika, razvoj formalnih i neformalnih programa obrazovanja odraslih kao i osoba s invaliditetom te učenika s teškoćama. Projekti su potpora reformi strukovnog obrazovanja i osposobljavanja.

Projekti će se provesti u partnerstvu s Karlovačkom županijom te brojnim drugim partnerima iz obrazovnog, gospodarskog i civilnog sektora.

Opći cilj projekata je uspostaviti organizacijske i programske uvjete Regionalnih centara kompetentnosti u podsektorima strojarstva i elektrotehnike i računalstva koji će unaprijediti

mogućnosti za učenje temeljeno na radu učenicima i odraslima polaznicima i povećati interes za strukovna zanimanja u Karlovačkoj županiji.

Razdoblje provedbe projekata je od: 26.02.2020. do 27.12.2023. godine

Za cjelokupnu pripremu obje projektne prijave na natječaj bila je zadužena Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije.

Izrađena internet stranica projekta „RCK KaRijERA“

Izrađena internet stranica projekta „RCK KaRijERA“

U okviru provedbe projekta Uspostave infrastrukture regionalnog centra kompetentnosti u podsektoru elektrotehnike i računalstva „RCK KaRijERA“ izrađena je internet stranica koja je dostupna na sljedećoj poveznici: https://rck-karijera.eu.

Internet stranica prilagođena je za slijepe i slabovidne osobe, sukladno Općim smjernicama za prilagodbu Internet stranice osobama s invaliditetom, na način da je stranica optimizirana za upotrebu govorne jedinice za slijepe i čitača ekrana, a također stranica omogućuje korisniku da sukladno vlastitim potrebama definira veličinu i boju slova te boju pozadine.

Izrađena stranica je informativnog karaktera te omogućava pristup općim informacijama o projektu, korisniku projekta i projektnim partnerima i suradnicima, izvoru financiranja i vrijednosti projekta, planiranim i završenim projektnim aktivnostima te rezultatima projekta.

Na stranici će se objavljivati sve novosti vezane uz provedbu projekta „RCK KaRijERA“, promotivni materijali izrađeni tijekom provedbe u elektronskoj verziji (letci, brošure, plakati) te ostale informacije, čime će se omogućiti kontinuirano informiranje javnosti o provedbi projekta.

Nositelj projekta „RCK KaRijERA“ je Tehnička škola Karlovac. Partneri u provedbi su Karlovačka županija, Srednja škola Slunj, Obrtnička i tehnička škola Ogulin, Elektroindustrijska i obrtnička škola Rijeka, dok su suradnici subjekti iz gospodarskog, obrazovnog, javnog i civilnog sektora. Za upravljanje projektom zadužena je Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 25.746.958,05 HRK, od čega bespovratna sredstva iznose 25.740.958,05 HRK. Projekt je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj, u okviru Operativnog programa Konkurentnosti i kohezija 2014.-2020.

Cilj projekta je uspostava prostorno tehničkih uvjeta Regionalnog centra kompetentnosti u podsektoru elektrotehnike i računalstva (izgradnja, adaptacija i opremanje) te stvaranje mreže suradnje između različitih sektora na području Karlovačke i Primorsko goranske županije.

Regionalni centar kompetentnosti u podsektoru elektrotehnike i računalstva bit će smješten na 2. katu zgrade Oružarne na Trgu bana Josipa Jelačića u samom centru grada Karlovca.

Provedba projekta omogućit će razvijanje kvalitetnih kadrova koji će kroz strukovno obrazovanje ovladati svim vještinama i kompetencijama koje su tražene od strane realnog sektora te koji će se nakon završetka školovanja moći uspješno uključiti na regionalno tržište rada. U novouređenim i opremljenim prostorima u partnerstvu s ključnim dionicima moći će se razvijati i provoditi programi strukovnog obrazovanja, programi formalnog i neformalnogobrazovanja odraslih te programi za učenike s teškoćama i osobe s invaliditetom.

Više o web stranici

Započela provedba EU projekta “RCK STRuKA”

Započela provedba EU projekta “RCK STRuKA”

Projekt je financirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. ZAPOČELA PROVEDBA EU PROJEKTA „RCK – STRuKA“ ZA USPOSTAVU INFRASTRUKTURE REGIONALNOG CENTRA KOMPETENTNOSTI U PODSEKTORU STROJARSTVA U Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije 27.12.2019. potpisan je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za uspostavu infrastrukture Regionalnog centra kompetentnosti Tehničke škole Karlovac u podsektoru strojarstva.

Vrijednost projekta pod nazivom „RCK – STRuKA “ iznosi 19.202.715,10 kuna, a isto toliko iznosi bespovratna potpora od strane EU. Sredstva su dodijeljena temeljem poziva “Uspostava infrastrukture regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju kao podrška procesu reforme strukovnog obrazovanja i osposobljavanja” financiranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj, u okviru Operativnog programa Konkurentnosti i kohezija 2014.-2020.

Centri kompetentnosti su mjesta izvrsnosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, a provedba projekata omogućit će kvalitetniju stručnu nastavu i osigurati prostorne kapacitete u kojima će učenici stjecati nova znanja i vještine potrebne na tržištu rada. Projekti su potpora reformi strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Projekt će se provesti u partnerstvu s Karlovačkom županijom, Srednjom školom Slunj te Obrtničkom i tehničkom školom Ogulin.

Opći cilj projekta jest poboljšati kvalitetu obrazovanja i osposobljavanja učenika i odgojno – obrazovnih radnika u ustanovama za strukovno obrazovanje sa svrhom stvaranja suvremenog, relevantnog i na tržišnim potrebama utemeljenog obrazovanja i osposobljavanja u podsektoru elektrotehnike i računalstva.

Specifični ciljevi projekta su:

1. Stvaranje prostorno tehničkih kapaciteta Tehničke škole Karlovac za podsektor strojarstva u skladu s potrebama realnog sektora regionalnog područja (Karlovačke županije), za stjecanje znanja, vještina i kompetencija učenika potrebnih za uspješno uključivanje na tržište rada.

2. Stvaranje mreže partnerstva i suradnje između gospodarskog, javnog, civilnog i obrazovnog sektora na području Karlovačke županije u svrhu unaprjeđenja strukovnog obrazovanja u podsektoru strojarstva i njegovog usklađivanja s potrebama tržišta rada.

3. Podizanje svijesti o važnosti učeničkih kompetencija i ulozi strukovnih zanimanja u gospodarskom razvoju Karlovačke županije kroz uspostavu Regionalnog centra kompetentnosti u podsektoru strojarstva.

Projektne aktivnosti odnose se na rekonstrukciju i prilagodbu objekta, opremanje objekta i edukacije na specijaliziranoj opremi, promociju i vidljivost, provođenje horizontalnih načela te upravljanje projektom. Očekivani rezultati projekta su uspostavljena infrastruktura Regionalnog centra kompetentnosti u podsektoru strojarstva te postignuta opremljenost Regionalnog centra suvremenom specijaliziranom opremom u skladu s realnim sektorom. Projekt je financirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Provedba projekta doprinjet će i revitalizaciji gradske Zvijezde budući da će regionalni centar kompetentosti u podsektoru strojarstva biti smješten na 1. katu zgrade Oružarne na Trgu bana Josipa Jelačića u Karlovcu. Razdoblje provedbe projekta započinje 07. siječnja 2020. godine i traje do 27. travnja 2023. godine. Za upravljanje projektom bit će zadužena Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije koja je u suradnji s Tehničkom školom Karlovac i Karlovačkom županijom izradila projektnu prijavu. Potpisivanje ugovora Projekt je financirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Zgrada centra kompetentnosti.

Eu-struka1

Skip to content