Vozač motornog vozila

Vozač motornog vozila

Vozač motornog vozila

Vozač upravlja vozilom unutar gradskog područja te u međumjesnom i međunarodnom prometu.

Obavlja poslove pripreme vozila za prijevoz, vodi prijevoznu dokumentaciju, otklanja manje kvarove na vozilu, preuzima teret u prijevozu, nadzire utovar i istovar te vodi brigu o njegovoj zaštiti.

Nakon završetka obrazovanja i određenog radnog iskustva polaznik se kroz stručno usavršavanje može osposobiti za vozača autobusa, taksi vozača i autodizaličara.

Elementi vrednovanja
 • Prosjek ocjena svih nastavnih predmeta zaokružen na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja (maximalni broj bodova =20,00)
 • Hrvatski jezik (7. i 8. razred; maximalni broj bodova =10)
 • Matematika (7. i 8. razred; maximalni broj bodova =10)
 • Strani jezik (7. i 8. razred; maximalni broj bodova =10)

Ukupni maximalni broj bodova: =50,00

Dodatni bodovi

1; 2; ili 3. osvojeno mjesto kao član skupine, u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja, na državnom ili međunarodnom natjecanju u znanju iz: Hrvatskog jezika, Matematike, Stranog jezika, te Natjecanju mladih tehničara (po izboru škole).

Dodatni bodovi

Uredan vid, uredan dubinski (prostorni) vid, uredan noćni vid, raspoznavanje boja, uredan sluh, sposobnost funkcionalnog glasovno-jezično-govornog izražavanja u svrhu uspostavljanja komunikacije, uredno kognitivno, emocionalne, psiho-motoričko i perceptivno funkcioniranje, uredna funkcija dišnog sustava, uredna funkcija mišićno-koštanog sustava, uredna funkcija srčano-žilnog sustava, uredna funkcija krvi i krvotvornog sustava, uredna ravnoteža i stabilno stanje svijesti.

Posebni uvjeti
 • obvezna Liječnička svjedodžba Medicine rada o nepostojanju kontraindikacija za željeno zanimanje

 

vozač motornih vozila
Vodoinstalater

Vodoinstalater

Vodoinstalater

Vodoinstalater izrađuje, montira i popravlja elemente instalacija i uređaja koji omogućavaju siguran dotok vode od glavnog voda do trošila.

Vodoinstalater radi na izradi i pripremi elemenata instalacija i uređaja za ugradnju, obavlja pripremne radove na objektu za izvođenje vodovodnih instalacija, poslove montaže i priključivanja sustava za pripremu tople vode, solarnih sustava, dezinfekcije mreže i spajanja cjevovoda za odvod otpadnih voda.

Vrši ispitivanje i nadzor vodovodnih uređaja na nepropusnost, nadzire uređaje tijekom rada te radi na održavanju i čišćenju vodovodnih uređaja.

 

Elementi vrednovanja
 • Prosjek ocjena svih nastavnih predmeta zaokružen na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja (maximalni broj bodova =20,00)
 • Hrvatski jezik (7. i 8. razred; maximalni broj bodova =10)
 • Matematika (7. i 8. razred; maximalni broj bodova =10)
 • Strani jezik (7. i 8. razred; maximalni broj bodova =10)

Ukupni maximalni broj bodova: =50,00

Dodatni bodovi

1; 2; ili 3. osvojeno mjesto kao član skupine, u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja, na državnom ili međunarodnom natjecanju u znanju iz: Hrvatskog jezika, Matematike, Stranog jezika, te Natjecanju mladih tehničara (po izboru škole).

Kontraidikacije/zapreke za rad

Uredan vid, raspoznavanje boja, uredna funkcija mišićno-koštanog sustava, uredna funkcija dišnog i srčano-žilnog sustava, uredno kognitivno, emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje, uredna funkcija kože na šakama i podlakticama.

Posebni uvjeti
Vodoinstalater
Tokar

Tokar

Tokar

Tokar radi na poslovima održavanja i rukovanja tokarskim strojem i izrađuje elemente za strojeve i alate (osovine, vretena, matice, klipovi, ventili, vijci, prsteni, spiralne opruge i dr).

Osim izrade elemenata za strojeve i alate, može se specijalizirati za drvotokarenje i izradu oblih dijelova od drveta (npr. dijelovi za ograde, namještaj i sl.) ili gotovih uporabnih i ukrasnih predmeta. U svom radu koristi različite materijale (željezo i njegove legure, čelik, obojene metale, plastične mase i drvo).

U radu se služi alatima za rezanje i tokarskim strojevima za obradu vrlo složenih predmeta (konusi, vanjski i unutarnji navoji). Manje složene predmete obrađuje glodalicama, bušilicama i brusilicama. U novije vrijeme, tokar koristi strojeve za CNC tokarenje –numerički upravljane alatne strojeve.

Tokar – video na kanalu KA-UČ TV

 

Elementi vrednovanja
 • Prosjek ocjena svih nastavnih predmeta zaokružen na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja (maximalni broj bodova =20,00)
 • Hrvatski jezik (7. i 8. razred; maximalni broj bodova =10)
 • Matematika (7. i 8. razred; maximalni broj bodova =10)
 • Strani jezik (7. i 8. razred; maximalni broj bodova =10)

Ukupni maximalni broj bodova: =50,00

Dodatni bodovi

1; 2; ili 3. osvojeno mjesto kao član skupine, u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja, na državnom ili međunarodnom natjecanju u znanju iz: Hrvatskog jezika, Matematike, Stranog jezika, te Natjecanju mladih tehničara (po izboru škole).

Zdravstveni uvjeti

Uredan vid i dubinski (prostorni) vid, raspoznavanje boja, uredna funkcija mišićno-koštanog, dišnog i srčano-žilnog sustava, uredno kognitivno, emocionalno i psiho-motoričko funkcioniranje, stabilno stanje svijesti i uredna ravnoteža, uredna funkcija kože na šakama i podlakticama, odsutnost alergije na profesionalne alergene.

Posebni uvjeti
Tokar
Strojobravar

Strojobravar

Strojobravar

Strojobravar sastavlja nove strojeve i uređaje te održava postojeće; izrađuje pojedine elemente stroja, ustanovljava kvarove te obavlja manje popravke.

Sastavlja elemente za prijenos snage i okretaja (remenske prijenosnike, lančanike), hidraulične uređaje, crpke, ugrađuje osovine, zupčanike, brtvila, izrađuje kanale za podmazivanje i dr. Manje sklopove spaja u veće koje potom povezuje u stroj ili uređaj. Pri održavanju strojeva i uređaja, provjerava njihov rad i ispravnost.

Ako je potrebno, popravlja ili zamjenjuje neispravne i potrošene dijelove, a katkad ih i samostalno izrađuje. Prema planu održavanja, strojeve ponekad djelomično ili u cijelosti popravlja. Stroj rastavlja u skladu s utvrđenim redoslijedom, čisti pojedine dijelove, provjerava njihovo stanje, potrošene dijelove zamjenjuje novima, podmazuje pokretne dijelove i ponovno sastavlja stroj.

Strojobravar – video na kanalu KA-UČ TV

Elementi vrednovanja
 • Prosjek ocjena svih nastavnih predmeta zaokružen na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja (maximalni broj bodova =20,00)
 • Hrvatski jezik (7. i 8. razred; maximalni broj bodova =10)
 • Matematika (7. i 8. razred; maximalni broj bodova =10)
 • Strani jezik (7. i 8. razred; maximalni broj bodova =10)

Ukupni maximalni broj bodova: =50,00

Dodatni bodovi

1; 2; ili 3. osvojeno mjesto kao član skupine, u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja, na državnom ili međunarodnom natjecanju u znanju iz: Hrvatskog jezika, Matematike, Stranog jezika, te Natjecanju mladih tehničara (po izboru škole).

Zdravstveni uvjeti

Uredan vid i dubinski (prostorni) vid, raspoznavanje boja, uredna funkcija mišićno-koštanog, dišnog i srčano-žilnog sustava, uredno kognitivno, emocionalno i psiho-motoričko funkcioniranje, stabilno stanje svijesti i uredna ravnoteža, uredna funkcija kože na šakama i podlakticama, odsutnost alergije na profesionalne alergene.

Posebni uvjeti

 

Strojobravar
Limar

Limar

Limar

Limar izrađuje, postavlja i popravlja proizvode i dijelove proizvoda od metalnih (pocinčanih ili bakrenih) limova. Limar zaposlen u građevinskoj industriji u radionicama izrađuje limene cijevi i cijevne elemente, ležeće i viseće žlijebove, okapnice i rubne limove.

Majstor limar organizira rad u radionici i na gradilištu te vodi računa o utrošku materijala, vremena i energije za obavljanje nekog posla. Također, vrši proračun materijala i određuje cijene gotovih proizvoda.

Limar se također bavi i izolaterskim radovima. Osim u građevini, područje rada limara je i izrada limenih ormara, kutija i ostalog metalnog pokućstva; lijevaka, vedrica, raznog posuđa, lukova i dr. Poznavanje i razumijevanje tehničkih nacrta, volumena i oplošja tijela te trodimenzionalnog oblikovanja vrlo je važno u izradi limenih predmeta.

Elementi vrednovanja
 • Prosjek ocjena svih nastavnih predmeta zaokružen na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja (maximalni broj bodova =20,00)
 • Hrvatski jezik (7. i 8. razred; maximalni broj bodova =10)
 • Matematika (7. i 8. razred; maximalni broj bodova =10)
 • Strani jezik (7. i 8. razred; maximalni broj bodova =10)

Ukupni maximalni broj bodova: =50,00

Dodatni bodovi

1; 2; ili 3. osvojeno mjesto kao član skupine, u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja, na državnom ili međunarodnom natjecanju u znanju iz: Hrvatskog jezika, Matematike, Stranog jezika, te Natjecanju mladih tehničara (po izboru škole).

Kontraindikacije/zapreke za rad

Uredan vid i dubinski (prostorni) vid, uredan sluh, raspoznavanje boja, uredna funkcija mišićno-koštanog, dišnog i srčano-žilnog sustava, uredno kognitivno, emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje, stabilno stanje svijesti i uredna ravnoteža, redna funkcija kože na šakama i podlakticama, odsutnost alergije na profesionalne alergene.

Posebni uvjeti
 • obvezna Liječnička svjedodžba Medicine rada o nepostojanju kontraindikacija za željeno zanimanje
 • S obzirom da je Limar deficitarno zanimanje, Hrvatski Zavod za Zapošljavanje, Područni Ured Karlovac, snositi će troškove liječničkog pregleda medicine rada za ovo zanimanje. Nakon objave konačnih rezultata prvog upisnog kruga u srednju školu, učenici će Uputnicu za besplatni liječnički pregled podignuti u HZZ, PU Karlovac, Domobranska 19, drugi kat, soba 23, a na pregled će ići u „Ustanovu za medicinu rada i sporta „Trkulja“, Maksimilijana Vrhovca 11, Karlovac.
 • Ugovori o naukovanju za kvalifikaciju roditelj (skrbnik) učenika sklapa s obrtnikom ili poduzećem do 29.07.2020.
 • Popis obrtničkih radionica ili poduzeća s kojima možete sklopiti Ugovor o naukovanju: Limar_JMO
 • Cjelokupne troškove školovanja (udžbenici, didaktički materijal, prijevoz i smještaj u učenički dom) snosi Karlovačka županija.

 

Limar
Instalater grijanja i klimatizacije

Instalater grijanja i klimatizacije

Instalater grijanja i klimatizacije

Instalater grijanja i klimatizacije montira, održava, nadzire rad i servisira sustave za grijanje i klimatizaciju.

Postavlja, nadzire, održava i popravlja toplinske uređaje za centralno plinsko, ili električno grijanje (grijača tijela, kotlove, crpke, cijevi, sigurnosne dijelove i dr.), kao i centralne sisteme klimatizacije (motore, kompresore, termostate, svjećice i dr.). Instalater montira sustave centralnog, plinskog i električnog grijanja.

Prije instaliranja sustava centralnog grijanja reže metalne cijevi, savija ih, spaja, reže prirubnice, držače, te ispituje rad cjelokupnog sustava. Povremeno radi provjere i popravke, instalira i servisira centralne sisteme klimatizacije i niz komponenti hlađenja. Pri radu se koristi raznim alatima i mjernim instrumentima.

 

Elementi vrednovanja
 • Prosjek ocjena svih nastavnih predmeta zaokružen na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja (maximalni broj bodova =20,00)
 • Hrvatski jezik (7. i 8. razred; maximalni broj bodova =10)
 • Matematika (7. i 8. razred; maximalni broj bodova =10)
 • Strani jezik (7. i 8. razred; maximalni broj bodova =10)

Ukupni maximalni broj bodova: =50,00

Dodatni bodovi

1; 2; ili 3. osvojeno mjesto kao član skupine, u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja, na državnom ili međunarodnom natjecanju u znanju iz: Hrvatskog jezika, Matematike, Stranog jezika, te Natjecanju mladih tehničara (po izboru škole).

Zdravstveni zahtjevi

Uredan vid, dubinski (prostorni) vid, raspoznavanje boja, uredna funkcija mišićno-koštanog, dišnog i srčano-žilnog sustava, uredno kognitivno, emocionalno i psiho-motoričko funkcioniranje, stabilno stanje svijesti, uredna ravnoteža, uredan nalaz kože na šakama i podlakticama.

Posebni uvjeti
Instalater grijanja i klimatizacije
Skip to content