Vremenik i okvirni raspored obrane završnog rada u ljetnom roku šk. godine 2019./20.

VREMENIK IZRADBE I OBRANE ZAVRŠNOG RADA ljetni rok – šk.god. 2019./20.

 • Donošenje Vremenika izradbe i obrane završnog rada do 30.09.2019.
 • Prijedlog tema završnog rada do 18.10.2019.
 • Prijava obrane završnog rada 6.04.2020.
 •  Predaja završnog rada mentorima do 20.05.2020. -mentori se mogu s učenicima dogovoriti oko predaje završnog rada u pisanom obliku ili ukoliko ne mogu doći u školu u digatalnom obliku. Ukoliko učenik ne donese pisani primjerak do 20.05. mentoru u školu, treba ga donijeti na obranu završnog rada. -mentori trebaju pregledati i ocijeniti završne radove do 25.05. te kroz virtualnu učionicu obavijestiti razrednike o uspjehu
 • Prijava (i predaja završnog rada) u urudžbeni zapisnik škole 26.05.2020. – razrednici u Tajništvu škole popunjavaju obrazac s popisom učenika koji su stekli uvjete za obranu završnog rada. – Pregledane i ocijenjene završne radove (s pratećim obrascima) mentori mogu predati u tajništvo na dan obrane završnog rada kada će preuzeti Zapisnike
 • Sjednica Prosudbenog odbora 01.06.2020. – utvrđivanje popisa učenika koji su stekli uvjete za pristupanje obrani završnog rada od 2.06. do 5.06. 2020. dopunska nastava (po završetku dopunske nastave razrednici trebaju u tajništvo javiti dopunjeni popis učenika koji su naknadno stekli uvjete za pristupanje završnom ispitu)
 • Obrana završnog rada za učenike trogodišnjih programa 8.-16.06.2020.
 • Obrana završnog rada za učenike četverogodišnjih programa 10.-16.06.2020.
 • Sjednica Prosudbenog odbora 19.06.2020. – utvrđivanje konačne ocjene izradbe, obrane i općeg uspjeha završnog ispita
 • Podjela završnih svjedodžbi 29.06.2020.

Predsjednik prosudbenog povjerenstva: Ivan Janković, prof.

RASPORED OBRANE ZAVRŠNOG RADA LJETNI ROK ŠK.GOD. 2019./20.

(detaljniji raspored slijedi naknadno) Zanimanje – CNC operater – Povjerenstvo : Gagula A., Cigić T., Car K.

 • 8.06.2020. Zanimanje – Elektroinstalater – Povjerenstvo : Rašić S., Šutalo D., Radman Ž.
 • 9.06.2020. Zanimanje – Elektromehaničar – Povjerenstvo : Šutalo D., Rašić S., Pavletić H.
 • 9.06.2020. Zanimanje – Instalater grijanja i klimatizacije – Povjerenstvo : Cigić T., Žibrat B. Ciganović M.
 • 10.06.2020. Zanimanje – Vodoinstalater – Povjerenstvo : Gajšak Z., Žibrat B., Ciganović M.
 • 10.06.2020. Zanimanje – Tokar – Povjerenstvo : Cigić T., Mihalić Ž., Car K.
 • 12.6.2020. Zanimanje – Strojobravar – Povjerenstvo : Bakarić M., Mihalić Ž., Car K.
 • 12.06.2020. Zanimanje – Alatničar- Povjerenstvo : Vidović D., Mihalić Ž., Car K.
 • 12.06.2020. Zanimanje – Bravar – Povjerenstvo : Vidović D., Šegota Kruhek D., Car K.
 • 12.06.2020. Zanimanje – Automehatroničar- Povjerenstvo : Katalinić P., Veselić V., Galić D.
 • 10.06.2020. (učenici koji ne polažu Državnu maturu)
 • 15.06.2020. (učenici koji polažu Državnu maturu) Zanimanje – Vozač motornog vozila – Povjerenstvo: Mihalić A., Šegota Kruhek D., Mataija V.
 • 16.06.2020. Programi: Računalni tehničar za strojarstvo, Elektrotehničar i Tehničar za mehatroniku – 15. i 16.06. 2020. (prema naknadnom rasporedu)

Ravnatelj: Ivan Janković, prof. U Karlovcu, 20.05.2020.

Vremenik izradbe i obrane završnog rada jesenski rok – šk.god. 2018./19.

 • Prijava završnog ispita za jesenski rok 8.07.2019. do 10,00 sati u Tajništvu
 • Učenici predaju završni rad mentorima do 10.07.2019.
 •  Prijava i predaja završnog rada u urudžbeni zapisnik škole 23.08.2019. do 9,00 sati – prijavu vrše razrednici
 • Sjednica Prosudbenog odbora 26.08.2019. u 11,00 sati (utvrđivanje popisa učenika koji su stekli uvjete za pristupanje obrani završnog rada)
 • Obrana završnog rada 27.08.2019.
 • Sjednica Prosudbenog odbora 30.08.2019. u 11,15 sati utvrđivanje konačne ocjene izradbe, obrane i općeg uspjeha završnog ispita
 • Podjela završnih svjedodžbi 3.09.2019.

Predsjednik prosudbenog povjerenstva: Ivan Janković, prof

Raspored polaganja završnog ispita zimski rok šk. god. 2018./2019.

 • 30.11.2018. od 8,00 do 10,00 sati – prijava završnog ispita (u tajništvu škole)
 • do 18.01.2019. – obaviti konzultacije i predati završni rad mentoru
 • 23.01.2019. – predaja završnog rada u urudžbeni zapisnik škole (mentor/razrednik)
 • 25.01.2019. – sjednica Prosudbenog povjerenstva – utvrđivanje popisa učenika koji su stekli uvjete za polaganje završnog ispita
 • 4.02.2019. – obrana završnog rada  5.02.2019. u 13,00 sati – sjednica Prosudbenog povjerenstva – utvrđivanje opće ocjene uspjeha na završnom ispitu
 • 8.02.2019. – podjela završnih svjedodžbi

Predsjednik Prosudbenog povjerenstva: Ivan Janković, prof

Teme završnih radova za 3. B razred za školsku godinu 2018./2019.

ZANIMANJE: Instalater grijanja i klimatizacije (mentor: Zoran Gajšak, dipl. ing.)

1. GABRIEL CAR – Pumpe – dizalice topline u obiteljskoj kući

2. SVEN BOLJKOVAC – Odabir, postavljanje i spajanje aluminijskih radijatora

3. DOMINIK TROPČIĆ – Dvocijevni sustav grijanja s grijačim tijelima RADSON

4. ANTONIO JOLDIĆ – Izrada, postavljanje i spajanje grijanja na zemni plin u obiteljskoj kući

5. MATIJA GRŽAN – Postavljanje podnog grijanja u obiteljskoj kući

6. VALENTINO BARŠIĆ – Opskrba toplinskom energijom od toplane do podstanice

ZANIMANJE: Strojobravar (mentor: Mirko Bakarić, dipl. ing.)

1. LUKA BARIĆ – Podešavanje zračnosti vretena i matice

2. RENATO DJAK – Popravak vretena tokarskog stroja

3. MIHAEL GORUP – Zamjena plosnatog remena

4. MATTEO JURINA – Popravak radnog stola stupne bušilice

5. TOMISLAV MATAKOVIĆ – Montaža kugličnog ležaja 6208

6. TIN MIROSLAVIĆ – Rastavljanje ležajnog sklopa

7. NIKOLA PETROVIĆ – Rastavljanje navojnog vretena tokarskog stroja

8. MIHAEL PRISELAC – Montaža izvlakača ležaja

9. IVAN TUŠKAN – Rastavljanje konjića tokarskog stroja

ZANIMANJE: tokar (mentor: Tončo Cigić, dipl. ing.)

1. ŽELJKO SPUDIĆ – Izrada komada tehnologijom CNC tokarenja prema crtežu

2. MATEO STANKOVIĆ – Izrada komada tehnologijom CNC tokarenja prema crtežu

3. DANIJEL ŠARIĆ – Izrada komada tehnologijom CNC tokarenja prema crtežu

4. IVAN RADOČAJ – Izrada komada tehnologijom CNC tokarenja prema crtežu

5. GRGUR MOGUŠ – Izrada kotača i navojnog vretena

6. MATIJA BOŽIČEVIĆ – Izrada navojne čahure s vijkom

7. HRVOJE ŠTERC – Izrada navojnog vretena s maticom

8. MATEO STOJČIĆ – Izrada suporta s cilindrom i vretenom

9. ANTONIO BONETIĆ – Izrada pozicije tokarenjem prema zadanom crtežu

Skip to content