9. svibnja prigodnom izložbom obilježen je Dan Europe. Izložbu je osmislila prof. geografije Vera Mataija. Na panoima u hodnicima škole na slikovit i zanimljiv način predstavljene su sve zemlje Europske unije, te su dane informacije o povijesti EU i o ulasku Republike Hrvatske u članstvo EU. Također, poučnu i atraktivnu powerpoint prezentaciju o obnovljivim izvorima energije u zemljama EU napravio je učenik 4.at Alen Mušnjak. Prezentacija je dio završnog rada, a učenici škole moći će je pogledati u holu škole, kao i na nastavi.

Skip to content