Djelatnici

Nastavnici

Hrvatski jezik

 • Romana Benić Brzica
 • Ivana Pregelj
 • Irena Arlešić
 • Vanesa Volner
 • Maja Tomašević

Njemački jezik

 • Marta Kasun Nahod
 • Tea Salinger

Fizika

 • Vlatka Ivka-Žunac
 • Ivona Protulipac
 • Dubravko Sila

Biologija

 • Petra Krajačić

Zemljopis

 • Vera Mataija

TZK

 • Ivan Lukežić
 • Dario Mrzljak
 • Jasna Milošević
 • Zdravko Vrđuka

Računalstvo

 • Marijan Anić
 • Sanda Šutalo
 • Siniša Rašić
 • Mihael Vučić

Stručni učitelji elektro grupe predmeta

 • Željko Radman
 • Nikola Bencetić

Stručni učitelji strojarske grupe predmeta

 • Snježana Bačić
 • Krešimir Car
 • Ivan Rašić
 • Milenko Ciganović
 • Ivan Trubić
 • Zoran Mrkalj

Engleski jezik

 • Milena Bućan
 • Helena Jajčević
 • Sandra Tomac

Matematika

 • Ivona Protulipac
 • Slavica Vukić
 • Elvira Mikulin
 • Andreja Murko Jaković
 • Monika Grgić
 • Magdalena Car
 • Lea Sutlić

Kemija

 • Mateja Vlašić

Povijest

 • Zdenko Sirovica
 • Adrian Cvitković

Politika i Gospodarstvo, Etika

 • Robert Polović
 • Maja Goldašić

Vjeronauk

 • Katica Oršolić
 • Petra Beljan

Elektro grupa predmeta

 • Marjan Anić
 • Hrvoje Pavletić
 • Siniša Rašić
 • Damir Jakšić
 • Damir Krajačić
 • Dobroslav Šutalo
 • Domagoj Galić
 • Mihael Vučić

Strojarska grupa predmeta

 • Mirko Bakarić
 • Milan Bijelić
 • Tonćo Cigić
 • Anto Gagula
 • Zoran Gajšak
 • Dražen Cerovac
 • Dubravko Golubić
 • Željka Mihalić-Cahun
 • Sanja Milovac
 • Darinka Mlinac-Magličić
 • Davor Vidović
 • Dijana Šegota Kruhek
 • Ivana Grgurić
 • Snježana Bačić
 • Darko Horvat
 • Ana Tomašić

Prometna grupa predmeta

 • Antonio Mihalić

UPRAVA

Uprava

Ravnatelj: Ivan Janković

Pedagog: Zrinka Sučić Ćosić

Psiholog: Silvija Hamilton Polović

Knjižničar: Nenad Barešić

Voditelj smjene i satničar: Dubravko Sila

Voditelj praktične nastave i proizvodnje: Dubravko Jurčević

Administracija

Tajnik: Stella Stepić

Administrativni referent: Neda Grubešić

Voditelj računovodstva: Nikolina Vrane

Računovodstveni refernt: Marina Vidiček

Knjigovođa: Vesna Pogačić

SURADNICI U PRAKTIČNOJ NASTAVI

Popis stručnih suradnika

Željko Mateša

Zdravko Stanković

Ivan Juran

Marijan Benčić

Zoran Gojković

Krešimir Car

Ivan Trubić

Mišo Vukelić

Denis Dobrina

Skip to content