Djelatnici

Nastavnici

Hrvatski jezik
 • Romana Benić-Brzica
 • Vanesa Volner
 • Jadranka Makarić
 • Ivana Pregelj
 • Irena Arlešić
 • Maja Sokač
Njemački jezik
 • Marta Kasun Nahod
Fizika
 • Vlatka Ivka-Žunac
 • Kim Džanović
Biologija
 • Petra Krajačić
Zemljopis
 • Vera Mataija
TZK
 • Ivan Lukežić
 • Dario Mrzljak
 • Jasna Milošević
Računalstvo
 • Marijan Anić
 • Sanda Šutalo
 • Siniša Rašić
Stručni učitelji elektro grupe predmeta
 • Hrvoje Pavletić
 • Željko Radman
Stručni učitelji strojarske grupe predmeta
 • Krešimir Car
 • Dubravko Jurčević
 • Ivan Rašić
 • Milenko Ciganović
 • Ivan Trubić
Engleski jezik
 • Milena Bućan
 • Helena Jajčević
 • Sandra Tomac
Matematika
 • Krešimir Butković
 • Vanessa Špehar
 • Ivona Protulipac
 • Slavica Vukić
 • Elvira Mikulin
 • Andreja Murko Jaković
 • Ana Bajac
Kemija
 • Mateja Vlašić
Povijest
 • Zdenko Sirovica
 • Vedran Pavlov
Politika i Gospodarstvo, Etika
 • Biserka Marčetić-Pavlović
 • Robert Polović
Vjeronauk
 • Katica Oršolić
 • Petra Beljan
Elektro grupa predmeta
 • Marjan Anić
 • Nikola Badovinac
 • Siniša Rašić
 • Damir Jakšić
 • Damir Krajačić
 • Irena Ratkaj
 • Dobroslav Šutalo
 • Domagoj Galić
 • Jurica Krivačić
Strojarska grupa predmeta
 • Mirko Bakarić
 • Milan Bijelić
 • Tonćo Cigić
 • Anto Gagula
 • Zoran Gajšak
 • Rifet Harambašić
 • Petar Katalinić
 • Željka Mihalić-Cahun
 • Sanja Milovac
 • Darinka Mlinac-Magličić
 • Vladimir Veselić
 • Davor Vidović
 • Dijana Šegota Kruhek
 • Ivana Grgurić
 • Snježana Bačić
Prometna grupa predmeta
 • Antonio Mihalić

UPRAVA

Uprava

Ravnatelj: Ivan Janković

Pedagog: Ksenija Jugović

Psiholog: Silvija Hamilton Polović, Zrinka Štetić Grubišić

Knjižničar: Nenad Barešić

Voditelj smjene i satničar: Dubravko Sila

Voditelj praktične nastave i proizvodnje: Ivan Požega

Administracija

Tajnik: Danijela Broz

Administrativni referent: Neda Grubešić

Voditelj računovodstva: Nikolina Vrane

Knjigovođa: Vesna Pogačić

SURADNICI U PRAKTIČNOJ NASTAVI

Popis stručnih suradnika

Željko Mateša

Zdravko Stanković

Ivan Juran

Marijan Benčić

Zoran Gojković

Krešimir Car

Ivan Trubić

Mišo Vukelić

Skip to content