Elektromehaničar

Elektromehaničar izrađuje i montira dijelove za elektrouređaje, vrši popravke te ispituje njihovu ispravnost.

Područje rada prvenstveno uključuje popravak električnih aparata za kućanstvo (hladnjaka, zamrzivača, strojeva za pranje posuđa i rublja, sušilica, miksera, glačala i dr.). Također, proizvodi popravlja i održava opremu za distribuciju i kontrolu električne energije te mjerila za opskrbljivanje strujom.

Postavlja i održava postrojenja i sustave za grijanje, klimatizaciju i hlađenje prostorija te proizvodi i popravljatransformatore, električne rotacijske strojeve i dr. Montira i održava pokretne stepenice i dizala.

Elementi vrednovanja
  • Prosjek ocjena svih nastavnih predmeta zaokružen na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja (maximalni broj bodova =20,00)
  • Hrvatski jezik (7. i 8. razred; maximalni broj bodova =10)
  • Matematika (7. i 8. razred; maximalni broj bodova =10)
  • Strani jezik (7. i 8. razred; maximalni broj bodova =10)

Ukupni maximalni broj bodova: =50,00

Dodatni bodovi

1; 2; ili 3. osvojeno mjesto kao član skupine, u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja, na državnom ili međunarodnom natjecanju u znanju iz: Hrvatskog jezika, Matematike, Stranog jezika, te Natjecanju mladih tehničara (po izboru škole).

Zdravstveni zahtjevi

Uredan vid, dubinski (prostorni) vid i raspoznavanje boja, uredan sluh, uredna ravnoteža i stabilno stanje svijesti, uredno kognitivno, emocionalno i psiho-motoričko funkcioniranje, uredna funkcija mišićno-koštanog sustava, uredna funkcija srčano-žilnog i dišnog sustava.

Posebni uvjeti
Elektromehaničar
Skip to content