Tehnička škola Karlovac provodi Erasmus+ projekt pod nazivom Improving knowledge and skills of technician students from Karlovac in Austria. Radi se o K1 aktivnosti u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, odnosno mobilnosti učenika u svrhu učenja.

15 učenika koji se školuju za zanimanje elektrotehničara, strojarskog računalnog tehničara i tehničara za mehatroniku u pratnji dva nastavnika otputovat će u siječnju 2024. godine u Beč, Austrija, gdje će u trajanju od dva tjedna obavljati stručnu praksu.

Ovakve aktivnosti imaju višestruke i dugotrajne pozitivne učinke na sudionike i organizacije sudionice. Neki od najvažnijih ishoda za naše učenike bit će bolji uspjeh u učenju, bolje znanje stranih jezika i bolje digitalne kompetencije, bolja zapošljivost i bolje prilike za napredak u karijeri, jer od svih naših zanimanja baš ova odabrana za naš projekt imaju najmanje praktične nastave u svojoj satnici.  Učenici će također razviti više poduzetnosti,  samostalnosti i samopouzdanja, a kroz pozitivne interakcije s ljudima iz različitih sredina i bolju međukulturnu osviještenost, aktivnije sudjelovanje u društvu i bolju upoznatost s europskim projektom i vrijednostima EU-a. Naša je želja da učenici nakon razdoblja mobilnosti u inozemstvu još više osvijeste važnost cjeloživotnog učenja i sudjelovanja u formalnom, kao i neformalnom obrazovanju i osposobljavanju.

Poziv na sudjelovanje u projektu: Improving knowledge and skills of technician students from Karlovac in Austria

 

Skip to content