EU MINUTA – video natječaj Delegacije Europske unije u RH

Delegacija Europske unije u Republici Hrvatskoj raspisala je natječaj za učenike srednjih škola pod nazivom „EU minuta“. Cilj natječaja je potaknuti srednjoškolce na aktivno uključivanje u praćenje tema vezanih uz Europsku uniju i pristupanje Hrvatske u EU te na dodatno informiranje o ovim temama.

Natječaj je otvoren do 15. travnja 2012.

Pravila natječaja:

 • Učenici su pozvani osmisliti i snimiti video uradak u trajanju do jedne minute na jednu od (ili kombinaciju) ponuđenih tema:
  • –  EU općenito – što je Europska unija, koje su njene institucije te kako funkcionira
  • –  Budućnost u EU-u – kako će EU ili život mladih u EU-u izgledati za 10 godina
  • –  Hrvatska u EU-u – kako EU utječe na Hrvatsku danas te kako će izgledati Hrvatska 10

   godina nakon pristupanja EU-u

  • –  Politike EU-a – poput Zajedničke poljoprivredne politike, regionalne politike,

   zapošljavanja, prava potrošača, itd.

  • –  EU programi i fondovi – naglasak na programe mobilnosti poput programa

   Cjeloživotnog učenja, Mladi na djelu ili pak programe koje će Hrvatska imati na raspolaganju nakon pristupanja EU-u (strukturni fondovi, Kohezijski fond, LIFE+, Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj i slično)

  • –  EU i ja – kako će EU utjecati na tvoj život i život mladih? Kako će izgledati biti građaninom EU-a?
 • Informacije o EU mogu se koristiti sa službenih stranica Europske unije. Učenici u svom video uratku mogu uključiti i poziv građanima, posebno mladima, na informiranje o EU-u ili uputiti gledatelje na jedan od sljedećih izvora informacija o EU-u:
  • –  Portal Europa http://europa.eu i druge službene stranice institucija i agencija EU-a
  • –  Web stranica Delegacije EU-a u RH: : http://www.delhrv.europa.eu
  • –  European voice: http://www.europeanvoice.com/

page1image2885387200 page1image2885387488 page1image2885387776 page1image2885388064 page1image2885388416

 • –  EurActiv: http://www.euractiv.com/
 • –  EUobserver: http://euobserver.com
 • –  Euronews: http://www.euronews.net/
 • –  ili na web stranice ponuđene na Thinktank direktoriju:

  http://www.eu.thinktankdirectory.org/

 • Sadržaj video klipova ne mora nužno odražavati pozitivne stavove o EU, no potrebno ih je argumentirati, a ne temeljiti na mitovima i predrasudama. Video uradak ne smije sadržavati neumjesan jezik, psovke, govor mržnje, pogrdan ili na bilo koji način vrijeđajući stav prema EU, određenim društvenim skupinama ili zemljama te javnosti. Prijave koje sadržavaju takav sadržaj neće biti razmatrane.
 • Video klipovi moraju sadržavati originalan sadržaj, tj. ne smiju biti preuzeti iz javno dostupnih video arhiva ili video materijala.
 • Kilpovi mogu biti humoristični, snimljeni ili animirani.
 • Video klipovi mogu biti snimljeni profesionalnom ili amaterskom kamerom te mobitelom.
 • Učenici se na natječaj mogu prijaviti u grupama od dva do tri člana plus mentor (mentor ne mora nužno biti njihov profesor). Sudjelovanje mentora koji se profesionalno bave filmom ili su članovi nevladinih udruga je dobrodošlo.
 • Prijava mora sadržavati:
  • –  Ime i prezime učenika i mentora, te razred i školu
  • –  Kontakt detalje
  • –  Motivacijsko pismo u kojem se ukratko obrazlaže sadržaj video uratka i razlog odabira

   određene teme (maksimum 1,000 riječi)

  • –  Link na video uradak koji je prethodno postavljen na You Tube stranicu u trajanju do

   jedne minute. (Klipovi duži od 90 sekundi neće biti razmatrani.)
   Prijave na natječaj se šalju Informacijskom centaru Europske unije e-mailom na adresu:

   info@euic.hr , s naznakom: „Za natječaj“. *Delegacija EU-a zadržava pravo korištenja zaprimljenih video materijala.

page2image2885661904 page2image2885662192 page2image2885662480 page2image2885662768 page2image2885663120

Selekcija prijava:

Prijave će biti razmatrane od strane Evaluacijskog odbora Delegacije EU-a koji će izabrati deset video klipova koji u najvećoj mjeri ispunjavaju zadane kriterije. Potom će se 10 najboljih video uradaka postaviti na web stranicu Delegacije EU-a na kojoj će biti omogućeno javno glasanje u periodu od 23. – 30. travnja 2012. Tri video klipa koja sakupe najviše Vaših glasova bit će proglašeni pobjednicima natječaja.

Kriteriji ocjenjivanja:
Kriteriji po kojima će se izabrati 10 video klipova koji će ući u javno glasanje su:

 • –  jasnoća poruke i pogođenost teme
 • –  kvaliteta sadržaja i videa
 • –  kreativnost i originalnost

  Nagrade:

  Pobjednički klipovi bit će prikazani na koncertu «Ritam Europe» koji Delegacija EU-a organizira povodom obilježavanja Dana Europe na jezeru Bundek u Zagrebu. Delegacija EU-a snosit će troškove putovanja do Zagreba za pobjednike natječaja, a nagradu će im uručiti veleposlanik Paul Vandoren, šef Delegacije EU-a.

  Svi članovi pobjedničkog tima osvojit će 1. nagradu – putovanje u Guimarães, Portugal (jednu od Europskih prijestolnica kulture 2012.), a dobitnici 2. nagrade će osvojiti Flip video digitalne kamere, dok će dobitnici 3. nagrade osvojiti elektronske čitače knjiga (e-book reader

Skip to content