28.prosinca 2011. Nastavnici Tehničke škole Karlovac prošli su ICT edukaciju Modul 2 – čija je tema Digitalni obrazovni sadržaji. Edukacijom je obuhvaćeno četrdesetak nastavnika a obrađeni sadržaji omogućit će kvalitetniji i zanimljiviji rad s učenicima.

Skip to content