Izjava o digitalnoj pristupačnosti

Tehnička škola Karlovac obvezna je osigurati pristupačnost svoje mrežne lokacije u skladu s Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske  (NN 17/19) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća.

Ova izjava primjenjuje se na mrežnu stranicu na domeni tehnicka-skola-karlovac.hr

Stupanj usklađenosti

Ova internetska stranica djelomično je u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća.

Nepristupačan sadržaj

  • Pojedini PDF dokumenti nisu nastali izvozom iz izvorišne datoteke već su skenirani i na taj način postavljeni na stranice.
  • Neke ikone i poveznice ne pružaju informaciju o sadržaju na koji vode, nemaju pridružen naziv.
  • Pojedine poveznice se ne otvaraju u istome prozoru.
  • Pojedine slike, grafovi i dijagrami nemaju prikladan opis

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena je 01.02 2021. temeljem samoprocjene koju je provela Tehnička škola Karlovac. 

Povratne informacije i podaci za kontakt

Podnošenjem zahtjeva Tehničkoj školi Karlovac možete dobiti povratne informacije informacije i/ili prijaviti uočene nepravilnosti u smislu Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i Direktive (EU) 2016/2012 Europskog parlamenta i Vijeća.

Zahtjev možete podnijeti službeniku Tehničke škole Karlovac

  • telefonom na broj: +385 47 61 58 05
  • emailom na adresu: tehnicka-skola-ka@ka.t-com.hr
  • poštom na adresu: Tehnička škola Karlovac, Ulica Ljudevita Jonkea 2a, 47000 Karlovac

Postupak praćenja provedbe propisa

Nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) obavlja Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

Inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) obavljaju inspektori i drugi ovlašteni službenici Ureda povjerenika.

Na nadzor se primjenjuju odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15)

Kontakt:

Povjerenik za informiranje
Jurišićeva 19, 10000 Zagreb

Tel: 01 4609 041

Fax: 01 4609 096

E-mail: ppi@pristupinfo.hr

www.pristupinfo.hr

Skip to content