Kabinet računalstva (soba 57)

Kabinet računalstva

Kabinet 1994. godine

Naša je škola oduvijek nastojala opremom pratiti promjene u razvoju tehnologije. Najbolji primjer za to je kabinet računalstva i njegova opremljenost.

Kabinet računalstva oformljen je 1992. godine. Kroz kabinet je prošlo nekoliko generacija računala, od računala IBM PC AT ranih devedesetih godina prošlog stoljeća, sve do današnjih IBM Pentiuma 4, a sve s ciljem da kabinet bude što suvremeniji.

Kabinet trenutno raspolaže sa 16 učeničkih i jednim nastavničkim računalom. Računala su umrežena i povezana s internetom. U kabinetu posjedujemo pisač i skener. Kabinet je opremljen i LCD projektorom koji omogućava izvođenje nastave na suvremen način.

U kabinetu rade nastavnici:

  • dipl.ing. Sanda Šutalo
  • dipl.ing. Marjan Anić
Kabinet računalstva

Nastava učenika trogodišnjih te prvog razreda četverogodišnjih programa organizirana je na specifičan način. Jedan se dio nastave izvodi pred cijelim razrednim odjelom u trajanju od jednog sata tjedno, a drugi pred polovinom razrednog odjela, također u trajanju od jednog sata tjedno.

Zbog lakše organizacije nastave, nastava se izvodi po principu 1+2 što znači da učenik sudjeluje na jednom zajedničkom satu svaki tjedan i na 2 sata vježbi, svaki drugi tjedan.

Pri planiranju nastavnog programa vodi se računa da se gradivo smisleno nadovezuje te da se nakon usmenog izlaganja novousvojeno gradivo isproba u kabinetu na vježbama.

Kabinet računalstva

Nastava učenika drugog razreda četverogodišnjih programa izvodi se kroz vježbe u kabinetu. U svakoj od vježbi se dio vremena troši na ponavljanje prethodno naučenog gradiva, a dio na obradu i uvježbavanje novog gradiva.

Razredni se odjeli dijele u dvije skupine da bi svaki učenik imao mogućnost samostalnog rada na računalu. Zbog lakše organizacije nastave, vježbe se izvode u trajanju blok-sata.

 

Tijekom godina kroz naš je kabinet prošlo mnogo vrijednih učenika koji su se svojim radom, zalaganjem i uspjesima istakli na nivou škole, grada i cijele države. Iako je takvih učenika bilo mnogo, zaslugu da ih se istakne svakako su zaslužili Saša Dragić i Mario Kopas.

Kabinet računalstva

Saša Dragić je tijekom školovanja u našoj školi na osnovu svojih samostalnih radova, svake školske godine, izborio sudjelovanje na Državnoj smotri. Na državnim su smotrama njegovi radovi redovito uvršteni među najbolje.

Mario Kopas je također sudjelovao svojim radovima na smotrama, prvi je pokrenuo web stranice naše škole, svojim fotografskim uradcima osvojio je niz prvih mjesta na državnoj razini.

Kabinet računalstva

Naš je kabinet korišten i za edukaciju odraslih. Održani su tečajevi informatičkog opismenjavanja za djelatnike naše škole i članove karlovačke Obrtničke komore.

Tijekom 2005.-2006. godine uključili smo se u projekt Ministarstva prosvjete i športa u kome je 250 nastavnika iz cijele Hrvatske obrazovano i certificirano prvo po osnovnom, a potom i po naprednom ECDL programu.

U okviru tog projekta i naš je kabinet certificiran za izvođenje informatičkog opismenjavanja po ECDL programu.

Kabinet računalstvaNaša nastavnica, Sanda Šutalo je u okviru tog projekta stekla certifikat i zvanje predavača i ispitivača osnovnog i naprednog ECDL programa i već četiri godine radi kao mentor  i ispitivač nastavnika.

Kabinet računalstva

Nastavnici našeg kabineta mogu se pohvaliti entuzijazmom jer izrađuju vlastite web stranice koje učenicima služe kao podrška, pomoć i poticaj u radu.

Sanda Šutalo je koautor portala nastave Računalstva koji postoji već od 2007. godine. Portal nudi niz sadržaja vezanih uz nastavu računalstva. Materijali s portala su pohvaljeni  i preporučeni za korištenje od nacionalnog portala za školstvo www.skole.hr.

Sanda Šutalo je isto tako koautor novih stranica o osnovama programiranja. Stranice postoje od sredine siječnja 2010. i polučile su izvrsne rezultate. Za prva dva mjeseca postojanja zabilježeno je preko 2000 posjeta.

Kabinet računalstva
Kabinet računalstva

Marjan Anić je izradio web stranice koje sadrže niz informacija o predmetu Osnove računalstva. Zanimljivost su testovi za samostalnu provjeru znanja iz pojedinih poglavlja predmeta. Testovi su dani u demo verzijama i baza se se stalno nadopunjuje.

Kabinet računalstva

Naša se škola može pohvaliti radom Sande Šutalo koja je jedan od samo nekoliko autora školskih udžbenika u našoj, Karlovačkoj županiji. Njeni su udžbenici za računalstvo u uporabi od 2005. i koristi ih više od četvrtine učenika strukovnih škola Hrvatske.

Zbog stalnog napretka u području informatičke tehnologije i novih inačica korisničkih programa udžbenici su imali nekoliko izdanja.

Kabinet računalstva

Informatika 1 za četverogodišnje strukovne škole,
Grundler, Šutalo; 2005.

Kabinet računalstva

Računalstvo za 1. i 2. razred četverogodišnjih strukovnih škola, Grundler, Šutalo; 2007.

Kabinet računalstva

Računalstvo za 1. i 2. razred trogodišnjih strukovnih škola, Grundler, Šutalo; 2007.

 Za školsku godinu 2010./2011. pripremljena su nova, promijenjena, nadopunjena i osuvremenjena izdanja udžbenika u kojima se vodilo računa i o potrebama nastavnog gradiva uzrokovanim  ispitom Državne mature iz informatike i računalstva. Nova izdanja udžbenika za strukovne škole sadrže brojne dopune i izmjene uključujući radne bilježnice kojih u dosadašnjim izdanjima nije bilo. Izdanja su odobrena od MZOŠ-a za uporabu u strukovnim školama.

Kabinet računalstva

Udžbenik i radna bilježnica za četverogodišnje strukovne škole

Kabinet računalstva
Kabinet računalstva

Udžbenik i radna bilježnica za trogodišnje strukovne škole

Kabinet računalstva
Kabinet računalstva

O kabinetu piše: voditelj kabineta dipl.ing Sanda Šutalo

Skip to content