Od 12. do 14. travnja 2019. turistička agencija KA TRAVEL d.o.o. organizirala je maturalno putovanje u Beč i Budimpeštu za učenike 3.A, 3.B, 3.D i 3.E razreda u suradnji s nastavnicama: Katica Oršolić, Jasna Milošević, Sanja Milovac i Dijana Šegota Kruhek.

Maturalno putovanje naših učenika u Beč i Budimpeštu

Skip to content