Poštovani,

natječaj za dodjelu stipendija učenicima na području Karlovačke županije za školsku godinu 2023./2024. objavljen je na web stranici Karlovačke županije, link:

https://kazup.hr/index.php/natjecaji-i-javni-pozivi/javni-pozivi-uo-za-skolstvo-3/natjecaj-za-dodjelu-stipendija-ucenicima-na-podrucju-karlovacke-zupanije-za-skolsku-2023-2024

Natječaj je objavljen 19. listopada 2023., a krajnji rok za prijavu je 02. studenoga 2023. godine. Prijave su isključivo u elektronskom obliku. Prijave poslane poštom ili drugim medijima neće se uzimati u obzir. Sva dokumentacija kao i link za registraciju i prijavu, te Upute za prijavitelje nalaze se na gore navedenom linku.

 

Skip to content