ELEKTROTEHNIČAR (4 g.) – 24 učenika

RAČUNALNI TEHNIČAR ZA STROJARSTVO (4 g.) – 24 učenika (u upisnu kvotu od 24 učenika, ulazi i 1 učenik koji ima izravan upis, jer ponavlja 1. razred, tj. upisujemo 23 učenika)

TEHNIČAR ZA MEHATRONIKU (4 g.) – 24 učenika

AUTOMEHATRONIČAR (4 g.) – 24 učenika (u upisnu kvotu od 24 učenika, ulaze i 2 učenika koji imaju izravan upis, jer ponavljaju 1. razred, tj. upisujemo 22 učenika)

CNC OPERATER/CNC OPERATERKA (3 g.) – 24 učenika

ELEKTROINSTALATER (3 g.) – 12 učenika

ELEKTROMEHANIČAR (3 g.) – 12 učenika

STROJOBRAVAR (3 g.) – 8 učenika

TOKAR (3 g.) – 8 učenika (u upisnu kvotu od 8 učenika, ulazi i 1 učenik koji ima izravan upis, jer ponavlja 1. razred, tj. upisujemo 7 učenika)

VODOINSTALATER (3 g.) – 8 učenika

VOZAČ MOTORNOG VOZILA (3 g.) – 24 učenika (u upisnu kvotu od 24 učenika, ulazi i 1 učenik koji ima izravan upis, jer ponavlja 1. razred, tj. upisujemo 23 učenika)

Na mrežnoj stranici: http://www.upisi.hr nalazi se popis svih obrazovnih programa koji se mogu upisati, zajedno s uvjetima upisa.

Korisne informacije o cjelokupnom postupku, kandidati mogu pronaći i na mrežnoj stranici Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta: http://www.mzos.hr.

Pravo na besplatan liječnički pregled na Medicini rada imaju učenici u programu elektroinstalater, strojobravar i tokar, uz uputnicu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Za zanimanja: elektroinstalater, elektromehaničar i vodoinstalater Ugovor o provedbi praktične nastave (kupiti 3 primjerka Ugovora u Narodnim Novinama), roditelj ili skrbnik učenika, sklapa s obrtnikom ili poduzećem do 17.07.2015. godine, a na uvid obrtniku ili poduzeću donosi – ovjerenu presliku svjedodžbe osmog razreda osnovne škole i liječničku svjedodžbu medicine rada.

Za zanimanja: automehatroničar, CNC operater, strojobravar i tokar, Ugovor o provedbi praktične nastave roditelj ili skrbnik učenika sklopit će u školi.

U školi se uče strani jezici: Engleski ili Njemački jezik. Po potrebi 01.07.2015; u 09:00 sati održati će se provjera znanja iz stranog jezika.

Dokumente za upis (potvrda nadležnog školskog liječnika, odnosno liječnička svjedodžba medicine rada o nepostojanju kontraindikacija za željeno zanimanje, Ugovor o provedbi praktične nastave, potpisani obrazac o upisu u 1. razred srednje škole (upisnicu), te ostale dokumente kojima su ostvarena dodatna prava za upis) potrebno je predati 16. i 17.07.2015. od 08:00 do 16:00 sati u Tehničkoj školi Karlovac, Ljudevita Jonkea 2A, Karlovac.

Kandidati koji u školu ne dostave upisnicu, potvrdu nadležnog školskog liječnika, odnosno liječničku svjedodžbu medicine rada i/ili Ugovor o provedbi praktične nastave, gube pravo na upis i upućuju se na sljedeći upisni rok.

Kandidati koji su temeljem propisane dokumentacije ostvarili pravo na dodatne bodove ili izravan upis, a u sustavu je označeno da imaju to pravo, tu dokumentaciju dužni su donijeti srednjoj školi pri upisu. Ako se ustanovi da dokumentacija ne postoji ili nije vjerodostojna, kandidat gubi pravo na upis i upućuje se na sljedeći upisni rok.

 

Skip to content