Maturanti tehničkog programa koji imaju popravak a žele izaći na jesenski rok Državne mature imaju pravo na dva popravna roka. Ti učenici mogu (ukoliko ne polože ispit u 1.roku koji je od 01.- 03.06.2011.) izaći na drugi ljetni rok koji će se održati krajem lipnja.
Ukoliko učenik ne položi drugi popravni ispit negativno je ocijenjen na kraju školske godine. Maturanti koji žele izaći na jesenski popravni rok, Državnu maturu mogu polagati tek slijedeće školske godine.

Skip to content