Na roditeljskom sastanku 3.AT, 3.BT i 3.CT koji je održan 7. 12.2017 god. za organizaciju školske ekskurzije po Javnom pozivu br. 2 odabrana je turistička agencija Speranza d.o.o.

Zahvaljujemo svim agencijama koje su poslale ponude.

Skip to content