Sukladno Pravilniku o izvođenju višednevnih i jednodnevnih ekskurzija u školama Republike Hrvatske ,članovi Povjerenstva za provođenje istih Tehničke škole Karlovac, očituju se sljedećim priopćenjem.

1.Četiri ponude davatelja usluga putničkih agencija,pristigle su poštom na Javni poziv br.2,Ponuda

2.Vremenski rok odaziva, 30.11.2018. . 2. Javnom otvaranju i razmatranju pristiglih ponuda, davatelja usluga-putničkih agencija,pristupilo je Povjerenstvo Tehničke škole Karlovac za izvođenje i regularno provođenje višednevne maturalne ekskurzije,dana 07.prosinca 2018. s početkom u 19h/prostorije Škole.

3. Sve četiri ponude davatelja usluga/ putničke agencije,zadovoljile su Javni poziv br.2 te ih se ovim putem poziva da, 13.prosinca 2018., s početkom u 19h,pristupe prezentaciji programa i sadržaja iz Javnog poziva br.2.

Prezentacije će se održati u prostorijama Tehničke škole Karlovac, uz prisustvo roditelja učenika te gore navedenog Povjerenstva.Predviđeno vrijeme svake pojedinačne prezentacije bit će 15 minuta.

Putničke agencije, prezenteri programa i sadržaja iz Javnog poziva br.2 su : 1.GALILEO TRAVEL d.d.o.,putnička agencija,adresa:Antuna Mihanovića 8,42 000 Varaždin, 2.Alga travel agency d.o.o,Teslina 14 ,10 000 Zagreb, 3. BROD TOURS PUTNIČKA AGENCIJA,adresa:Matije Mesića 60,35 000 Slavonski Brod. 4. Turistička agencija Speranza,adresa :Krapinska14,10 000 Zagreb

Srdačan pozdrav Agencijama /Tehnička škola Karlovac ,10.prosinca 2018.

Skip to content