U ponedjeljak, 20.11.2023. u 18:00 sati održano je otvaranje ponuda za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave za tehnički program. Pristigle su dvije ponude za odredište Budva, Crna Gora.

Ponude su iz agencija Koncept putovanja iz Koprivnice i Ka Travel iz Karlovca.

Obje ponude zadovoljavaju uvjete Natječaja. Ovim ih putem pozivamo na njihovo predstavljanje u petak,  24.11.2023. u 18.30. u Tehničkoj školi Karlovac.

 

Skip to content