Povjerenstvo za provedbu Javnog Poziva br. 2 i izbor ponude za školsku ekskurziju 3. At, 3. Bt i 3. Ct razreda donijelo je 28. 11. 2017. odluku da se prihvaćaju ponude turističkih agencija ”Speranza” , ”Galileo” i ”Ka travel”.

Konačni odabir agencije obaviti će se u četvrtak 7. 12. 2017. u 17.30 sati na roditeljskom sastanku u Tehničkoj školi Karlovac.

Skip to content