U ponedjeljak, 01.07.2014; izvršena je svečana podjela Uvjerenja o osposobljavanju, za poslužitelja na numerički upravljanim alatnim strojevima (NUAS).

U grupi je bilo petnaest polaznika sa HZZ-e (nezaposlenih) i četiri polaznika koji su sami financirali edukaciju.

Sama edukacija; program osposobljavanja od 215 sati, trajala je od 05.05.2014. do 01.07.2014; a odvijala se u praktikumu Tehničke škole Karlovac.

Polaznicima se obratio ravnatelj škole, profesor Mile Lulić i izrazio nadu i želju u njihovo što brže zapošljavanje na poslovima za koje su se osposobili!

 

Skip to content