Na temelju rješenja Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva (Klasa: UP/I-102-02/11-02/03, Ur.broj: 526-08-02-03/4-11-2 od 15.6.2011. godine) Gimnazija Karlovac obavlja poslove posredovanja pri zapošljavanju redovitih učenika srednjoškolskih ustanova u Karlovačkoj županiji isključivo tijekom zimskog, proljetnog i ljetnog odmora, trajanje kojeg je u tekućoj školskoj godini propisano Odlukom ministra znanosti, obrazovanja i športa.

Poslove posredovanja za povremeni rad redovnih učenika preko učeničkog servisa, Gimnazija Karlovac obavlja u skladu s odredbama Pravilnika o obavljanju djelatnosti u vezi sa zapošljavanjem (NN 19/11.).

Sve informacije o učlanjenju i radu sa učeničkim servisom dostupne su na mrežnim stranicama Gimnazije Karlovac i na broj telefona 047/654-130.

Skip to content