Povijest škole

Naša škola počela je radom 1946. godine pod nazivom Industrijska škola metalske struke.

U svom pedesetgodišnjem razvoju ova školska ustanova doživjela je mnogobrojne promjene, kako u programskoj strukturi škole, tako i u nazivljima škole koji su bili vezani sa stručnim profilima škole i aktualnim osobama određenog razdoblja. Tako 1949. godine nalazimo naziv Škola učenika u privredi. Taj naziv se 1950. i 1951. godine dopunjuje novim koji glasi: Škola učenika u privredi “Veco Holjevac”.

Naziv Industrijska škola u Karlovcu nalazimo 1951. godine te se i tom nazivu od 1952. godine pa sve do 1958. godine dodaje novi i to: Industrijska škola “Edvard Kardelj”.

U 1955. godini Narodni odbor grada Karlovca otvara Majstorsku školu za VKV radnike iz koje će izići prvi VKV metalski radnici, a kasnije i prvi VKV električari.

Napisao: prof. Mile Lulić

Od 1959. godine škola mijenja naziv u: Metaloprerađivačka škola s praktičnom obukom i Metaloprerađivačka škola za VKV radnike jer većina školskih programa obuhvaća preradu metala.

Školske godine 1961./62. osniva se Školski metalski centar u koji ulaze Metaloprerađivačka škola s praktičnom obukom za kvalificirane radnike, Metaloprerađivačka škola za visokokvalificirane radnike, Tehnička strojarska škola i Škola učenika u privredi metalske i elektro struke. Školski metalski centar broji 669 učenika svrstanih u 27 odjela.

Pri Školskom metalskom centru osnovana je 1962. godine Tehnička škola strojarske struke koja traje četiri godine. Od 1963. do 1978. godine maturirao je 641 strojarski tehničar.

Školske godine 1960./61. počinje radom i Viša tehnička strojarska škola.

Viša tehnička strojarska škola radila je u zgradi tadašnjeg Školskog metalskog centra u poslijepodnevnim satima te je do 1965. godine bila samostalna visokoškolska ustanova.

Tijekom 1966./67. školske godine tadašnji Zavod za industrijsku pedagogiju u Rijeci i Republički zavod za promicanje stručnog obrazovanja uvode eksperimentalne odjele koji rade po programu tzv. Opće srednje škole s metalskim usmjerenjem. Iste školske godine počinje radom i Opća srednja škola s odjelima elektro usmjerenja.

LogoRješenjem Skupštine općine Karlovac 1968. godine Školski metalski centar mijenja naziv u Školski centar metalske i elektro struke. Centar kontinuirano raste i tada broji 1619 učenika svrstanih u 44 razredna odjela. U sastavu takvog Centra djeluje i Viša škola za organizaciju rada, Auto škola za vozače amatere i Prometna škola kao područna škola Školskog centra za cestovni promet iz Zagreba.

Školske godine 1975./76. u čitavoj Hrvatskoj počinje se uvoditi tzv. Šuvarova škola te će tako i Školski centar metalske i elektro struke početi raditi po nastavnom planu i programu zajedničkih osnova za pripremni stupanj obrazovanja, a školske godine 1977./78. prva generacija takvih učenika prelazi u tzv. “završnu fazu” obrazovanja.

U eri stvaranja privrednih mastodonata, 1977. godine, Školski centar metalske i elektro struke, ulazi u sastav SOUR-a Jugoturbine.

Kako su se u Školskom centru metalske i elektro struke širili programi, tako se javljala potreba izgradnje novih prostora, kako za teoretsku tako i za praktičnu nastavu.

Tako je 1971. godine izgrađena zgrada tada modernog automehaničarskog servisa i Stanice ze tehnički pregled cestovnih motornih vozila s dvije učionice za ručnu i laku strojnu obradu. Tim prostorom i kapacitetima kvalitetno se popravlja izvođenje praktične nastave u školi.

Godine 1978. Školski centar metalske i elektro struke dobiva novi ustroj i naziv u skladu sa Zakonom o udruženom radu i provedenim referendumom – Tehnički centar “Marijan Čavić”.

Od 1985. do 1991. godine škola djeluje pod nazivom “Jugoturbina” – Centar odgoja i usmjerenog obrazovanja “Marijan Čavić” – Karlovac. Za to razdoblje značajno je spomenuti izgradnju radioničkog prostora na Gazi 1985. godine te iseljenje školskih radionica iz prizemlja zgrade u ulici Ljudevita Jonkea bb. Na taj način, useljenjem u novi radionički prostor, te nabavom i instaliranjem nekih novih strojeva, bitno su popravljeni uvjeti izvođenja praktične nastave, a uređenjem bivših radioničkih prostora u šest novih učionica, popravljeni su uvjeti za izvođenje teoretske nastave. Dobivanjem novih prostora za teoretsku nastavu stvoreni su minimalni prostorni uvjeti za kabinetsku nastavu.

Tehnička škola Karlovac

Mjeseca travnja 1991. godine škola mijenja ime u Tehničku školu Karlovac. Ta promjena slijedi i zbog tendencije Ministarstva prosvjete i prosvjetne politike u Karlovcu da se veliki školski Centri transformiraju u manje škole.

Danas se Tehnička škola Karlovac, usprkos padu interesa upisa u pojedina zanimanja, relativno uspješno nosi sa svim problemima. Tako se školske godine 2000./2001. neće upisati program strojarskih tehničara, ali ga “dopunjujemo” upisom novog, po nama, perspektivnog programa – tehničar za mehatroniku.

U tom smislu škola intenzivno radi na uređenju novih kabinetskih prostora te na uvođenju novih tehnologija u obrazovne programe. Da bi se koristile nove tehnologije u obrazovnom procesu, značajniju pažnju posvećujemo trajnom stručnom usavršavanju nastavnog osoblja.

Skip to content