Opći akti i pravilnici

Osnovni podaci škole za financije:

OIB: 4681162283

PDV ID: HR4681162283

Godišnji plan i program rada i kurikulum Tehničke škole Karlovac za 2023./2024. školsku godinu

Pravilnik o radu

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

Godišnji plan i program rada i kurikulum Tehničke škole Karlovac za 2022./2023. školsku godinu

Pravila za upravljanje dokumentiranim gradivom Tehničke škole Karlovac

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe Tehničke škole Karlovac

Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda

Godišnji plan i program rada i kurikulum Tehničke škole Karlovac za 2021./2022. školsku godinu

Izvješće o realizaciji godišnjeg plana i programa rada i školskog kurikuluma Tehničke škole Karlovac za školsku godinu 2020./2021.

Poslovnik o radu ŠSD

Pravilnik o ostvarivanju i korištenju vlastitih prihoda

Pravilnik o uporabi službenog vozila Škole

Pravilnik o načinu imenovanja povjerljive osobe i postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti

Upute za provedbu postupka jednostavne nabave Tehničke škole Karlovac

Pravilnik o radu Tehničke škole Karlovac

Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja u Tehničkoj školi Karlovac

Statut Tehničke škole Karlovac

Kućni red škole

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera

Pravilnik o izricanju pedagoških mjera

Pravilnik o ocjenjivanju

Pravilnik o izmjenama i dopuni pravilnika o načinu, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnom i srednjim školama

Kriteriji za ispričavanje izostanaka

Pravilnik o ekskurzijama

Pravilnik o izradbi i obrani završnog rada

Godišnji plan i program rada i kurikulum Tehničke škole Karlovac za 2020./2021. šk. god.

Izvješće o realizaciji školskog kurikuluma i godišnjeg plana i programa za šk. god. 2019./2020.

Izvješće o realizaciji godišnjeg plana i programa rada Tehničke škole za šk. godinu 2016./2017.

Godišnji plan i program rada i kurikulum Tehničke škole Karlovac za školsku godinu 2017./18.

PROCEDURE

Procedura zaprimanja i provjere računa i plaćanja po računima

Procedura blagajničkog poslovanja

Procedura stvaranja ugovornih obveza

Procedura dostavljanja ugovora računovodstvu

Procedura putnih naloga

Procerdura upravljanja imovinom

Procedura praćenja i naplate prihoda i primitaka

Skip to content