Opći akti i pravilnici

Osnovni podaci škole za financije:

OIB: 4681162283

PDV ID: HR4681162283

Pravilnik o načinu imenovanja povjerljive osobe i postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti
Pravilnik o radu Tehničke škole Karlovac
Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja u Tehničkoj školi Karlovac
Statut Tehničke škole Karlovac
Kućni red škole
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera
Pravilnik o izricanju pedagoških mjera
Pravilnik o ocjenjivanju
Pravilnik o izmjenama i dopuni pravilnika o načinu, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnom i srednjim školama
Kriteriji za ispričavanje izostanaka
Pravilnik o ekskurzijama
Pravilnik o izradbi i obrani završnog rada
Godišnji plan i program rada i kurikulum Tehničke škole Karlovac za 2020./2021. šk. god.
Izvješće o realizaciji školskog kurikuluma i godišnjeg plana i programa za šk. god. 2019./2020.
Izvješće o realizaciji godišnjeg plana i programa rada Tehničke škole za šk. godinu 2016./2017.
Godišnji plan i program rada i kurikulum Tehničke škole Karlovac za školsku godinu 2017./18.

PROCEDURE

Procedura blagajničkog poslovanja
Procedura stvaranja ugovornih obveza
Procedura dostavljanja ugovora računovodstvu
Procedura putnih naloga
Procerdura upravljanja imovinom
Procedura praćenja i naplate prihoda i primitaka
Skip to content