Pravilnikom o izradbi i obrani završnog rada u cijelosti je zaokružena zakonodavno-administrativna regulativa vezana uz završetak srednjoškolskog obrazovanja uključivo i polaganje državne mature, te je potpuno pravno uređena mogućnost završavanja srednjoškolskog obrazovanja bez polaganja državne mature za učenike srednjih strukovnih i umjetničkih škola.

Radi se o dokumentu koji određuje pravila po kojim će buduće generacije učenika strukovnih škola steći svoju srednjoškolsku svjedodžbu. Pravilnik je usklađen s Pravilnikom o polaganju državne mature i ispita državne mature, te je njime završetak školovanja učenicima strukovnih škola bitno olakšan u odnosu na ranije.

Naime, prethodni naraštaji strukovnjaka su na kraju školovanja morali položiti veliki završni ispit, koji je obuhvaćao pismeni i usmeni ispit hrvatskog jezika, ispit iz strukovno-teorijskih sadržaja, te izradu i obranu završnog rada. Prema novom pravilniku, maturanti strukovnih škola moraju samo izraditi i obraniti završni rad. To je napravljeno kako bi se onim učenicima koji žele polagati ispite državne mature olakšala priprema za polaganje tih ispita, te ih se oslobodilo svih dodatnih opterećenja koja su ranije morali polagati kako bi završili svoje školovanje, i nakon kojih su morali dodatno polagati i prijemne ispite za upise na visoka učilišta.

Pravilnik o izradbi i obrani završnog rada

Skip to content