Srijeda, 4. svibnja 2022., u Tehničkoj školi Karlovac bila je u znaku promocije strukovnog obrazovanja. Ispred Gradskog kazališta Zorin dom održan je drugi Sajam strukovnog obrazovanja, koji je Tehnička škola Karlovac organizirala u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom – Županijskom komorom Karlovac. Organizacija sajma sufinancirana je u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz Europskog socijalnog fonda.

Sajam je okupio poslodavce, škole, učilišta i institucije s područja Karlovačke županije i šire koje su predstavile potrebe i mogućnosti školovanja i zapošljavanja u sektoru elektrotehnike i računalstva i podsektoru strojarstva. U sklopu sajma organiziran je i Okrugli stol na temu „Potrebe tržišta rada – povezanost mladih i poslodavaca“ u dvorani Zorin doma.

Istovremeno, u predvorju Tehničke škole prikazivala se prezentacija pod nazivom „Priče o uspjehu bivših učenika Tehničke škole Karlovac“ kao dio Europskog tjedna vještina stečenih u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (#EUVocationalSkills) koji organizira Europska komisija. Učenici su imali priliku vidjeti osobna iskustva i preporuke bivših učenika koji su zadovoljni i ostvareni u svojim zanimanjima, a koje ih zasigurno mogu motivirati da što uspješnije i sami završe svoje školovanje, steknu važna znanja i vještine i ostvare uspješnu karijeru u svom zanimanju. Kako bi ovaj događaj zaista bio pravi dan otvorenih vrata, u poslijepodnevnoj smjeni učenike jednog razreda posjetio je bivši učenik Karlo Medaković, koji je 2020. godine stekao zvanje CNC operatera, nastavio svoje školovanje, položio državnu maturu i upisao Veleučilište u Karlovcu.

„Priče o uspjehu bivših učenika Tehničke škole Karlovac“ možete pogledati na sljedećoj poveznici:

www.bit.ly/vocationalskillsday

#EUVocationalSkills

#DiscoverYourTalent

Skip to content