Projekt KaRijERA i JA

Projekt  KaRijERA i JA“ odnosi se na uspostavljanje organizacijskih i programskih uvjeta Regionalnog centra kompetentnosti Tehničke škole Karlovac u sektoru elektrotehnike i računalstva u svrhu modernizacije strukovnog obrazovanja u tri županije: Karlovačkoj, Ličko-senjskoj i Primorsko-goranskoj županiji. Regionalni centar kompetentnosti u sektoru elektrotehnike i računalstva bit će smješten na 2. katu zgrade Oružarne u samom centru grada Karlovca.
Provedba ovog projekta omogućit će razvijanje kvalitetnih kadrova koji će kroz školovanje ovladati svim vještinama i kompetencijama koje su tražene od strane realnog sektora. Broj učenika uskladit će se s potrebama tržišta rada te će se nakon završetka školovanja moći uspješno uključiti na regionalno tržište rada.

Obavještavamo vas da su izrađene internetske stranice projekta KaRijERA i JA i da se nalaze na sljedećoj poveznici: https://rck.tehnicka-skola-karlovac.hr/karijera-i-ja/.

Skip to content