Projekt RCK STRuKA

Projekt „RCK – STRuKA“ odnosi se na uspostavu prostorno tehničkih uvjeta Regionalnog centra kompetentnosti u podsektoru strojarstva (izgradnja i opremanje) te stvaranje mreže suradnje između obrazovnog, gospodarskog i civilnog sektora. Regionalni centar kompetentnosti u podsektoru strojarstva bit će smješten na 1. katu zgrade Oružarne u samom centru grada Karlovca.

Regionalni centri kompetentnosti su mjesta izvrsnosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u kojima će se provoditi programi redovitog strukovnog obrazovanja, programi stručnog usavršavanja i cjeloživotnog obrazovanja te drugi oblici formalnog i neformalnog obrazovanja (učenje temeljeno na radu, natjecanja i prezentacije znanja i vještina…)

Provedba ovog projekta omogućiti će razvijanje kvalitetnih kadrova koji će kroz školovanje ovladati svim vještinama i kompetencijama koje su tražene od strane realnog sektora te koji će se nakon završetka školovanja moći uspješno uključiti na regionalno tržište rada. Također, u novouređenim i opremljenim prostorima u partnerstvu s ključnim dionicima moći će se razvijati i provoditi programi strukovnog obrazovanja, programi formalnog i neformalnog obrazovanja odraslih te programi za učenike s teškoćama i osobe s invaliditetom, u skladu s načelima osiguravanja kvalitete i relevantnosti za potrebe tržišta rada.

Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave u projektu "RCK STRuKA"

21.01.2020.  pozivrck_struka1

Izmjena Poziva na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave u projektu "RCK STRuKA"

24.01.2020.  rckstruka_izmjena1

Pojašnjenja predmeta nabave Poziva na dostavu ponuda u projektu "RCK STRuKA"

30.01.2020. pojasnjenje_struka

Odluku o odabiru najpovoljnije ponude i Zapisnik o otvaranju ponuda za projekt RCK STRuKA

Logo RCK STRuKA

31.03.2020. RCK_struka_logo

Letak RCK STRuKA

31.03.2020. letak_struka2

Skip to content