Tehnička škola Karlovac je u ponedjeljak, 27. rujna 2010. godine potpisivanjem ugovora o implementaciji projekta stvaranja novih modularnih kurikuluma, zajedno sa još 17 odabranih škola, uspješno završila složen put do prava na korištenje sredstava iz IPA fonda Europske unije.

Pravo na korištenje sredstava iz IPA fonda u iznosu od 371.256 eura,Tehnička škola Karlovac je dobila  putem projekta „E-learning u automehatronici“ u sklopu IPA projekta „Razvoj novih kurikuluma“ Europske unije.

Cilj projekta je  izrada novih nastavnih planova i programa za zanimanja automehaničara u trogodišnjem trajanju, te automehatroničara u četverogodišnjem školskom ciklusu, poboljšano izvođenje praktične nastave, stručna edukacija nastavnika, uvođenje novih metoda poučavanja, nabavka suvremene didaktičke opreme, te uključivanje ženske populacije u ovu strukovnu kategoriju.

Projekt će se u idućih 14 mjeseci provoditi na području Karlovačke županije. Partneri TŠK u projektu su City of Bristol College iz Velike Britanije i Zajednica tehničke kulture Karlovačke županije.


Popis 18 odabranih škola – pobjednika s nazivima njihovih projekata:

1. Elektrotehnička škola Zagreb u partnerstvu s Elektrostrojarskom školom Varaždin
s projektom With Flexible Learning Approach and Curricula Innovations towards the Labour Market (S fleksibilnim pristupom učenju i inovacijama kurikuluma prema tržištu rada)
2. Poljoprivredna škola Zagreb u partnerstvu s Poljoprivredno-prehrambenom školom Požega, Srednjom školom Braća Radić – Kaštel Štafilić-Nehaj i Ugostiteljsko-turističkim učilištem Zagreb
s projektom Agritouristic – Centre of Excellence (ACI) – Croatian Experience as an Idea for EU model (Agroturistički centar izvrsnosti – Hrvatsko iskustvo kao ideja za EU-model)
3. Gospodarska škola Varaždin u partnerstvu s Ekonomskom školom Mije Mirkovića Rijeka, Turističkom i ugostiteljskom školom Dubrovnik te Srednjom školom Ivanec
s projektom Education and Career Harmonisation Operations (ECHO) (Usklađivanje obrazovanja i karijere)
4. Tehnička škola Čakovec u partnerstvu sa Srednjom školom Ban Josip Jelačić, Školskim centrom Ptuj – Školom elektronike i računalstva
s projektom From  computer to computing technician – adapting to the changes in the labour market (Od računala prema računalnome tehničaru – prilagodba promjenama na tržištu rada)
5. Gospodarska škola Čakovec u partnerstvu sa Srednjom školom Bedekovčina, Udrugom zaposlenika poljoprivrednih škola, Regionalnom razvojnom agencijom Međimurje (REDEA)
s projektom AGROFUTURA
6. Tehnička škola Daruvar u partnerstvu s Tehničkom školom Slavonski Brod, Hrvatskim zavodom za zapošljavanje – podružnicom Daruvar, Bjelovarsko- -bilogorskom županijom i Udrugom hrvatskih obrtnika Bjelovar
s projektom TEHNOTRONIK, Application of new technologies curricula to Technical School Daruvar vocational education program (TEHNOTRONIK – primjena novih tehnologija u kurikulumima programa strukovnog obrazovanja u Tehničkoj školi Daruvar)
7. Veterinarska škola Zagreb u partnerstvu sa Srednjom gospodarskom školom Križevci (GSK) i Obiteljskim gospodarstvom Džakula (OGD)
s projektom Development of new curricula and capacity building of veterinary teachers at Veterinarska Škola Zagreb – VETVET (Razvoj novih kurikuluma i izgradnja kapaciteta nastavnika veterine u Veterinarskoj školi Zagreb)
8. Tehnička škola Ruđera Boškovića u partnerstvu s Elektrotehničkom školom Split, Srednjom školom Krapina i Hrvatskom udrugom poslodavaca – HUP
s projektom Creating new opportunity for knowledge based economy in the field of computing and computer engineering (Stvaranje novih prilika u području računalstva i računalnoga inženjerstva za gospodarstvo temeljeno na znanju)
9. Srednja škola Marka Marulića Slatina u partnerstvu sa Srednjom školom Izidor  Kršnjavi Našice i Virovitičko-podravskom županijom
s projektom Introducing Elearning in order to improve teaching processes in vocational programs in Secondary School Marko Marulic Slatina and Secondary School Isidor Krsnjavi Nasice (Uvođenje učenja na daljinu u svrhu poboljšanja nastavnih procesa u strukovnim programima u Srednjoj školi Marka Marulića Slatina i Srednjoj školi „Izidor Kršnjavi“ Našice)
10. Tehnička škola Slavonski Brod u partnerstvu s Tehničkom školom Daruvar, Hrvatskim zavodom za zapošljavanje – podružnicom Slavonski Brod, Udrugom hrvatski obrtnika i Brodsko-posavskom županijom
s projektom SB Solar Demonstration Centre (Slavonskobrodski ogledni solarni centar)
11. Tehnička škola Karlovac u partnerstvu s koledžom u Bristolu (City of Bristol College) i Zajednicom tehničke kulture Karlovačke županije
s projektom e-learning in Automechatronic (Učenje na daljinu u automehatronici)
12. Poljoprivredno-šumarska škola Vinkovci u partnerstvu s DA VSC Hrast d.o.o. , Privatnom srednjom ekonomskom školom s pravom javnosti Katarina Zrinski Zagreb te Industrijskom i obrtničkom školom Silvije Strahimir Kranjčević
s projektom Next Generation (Budući naraštaj)
13. Srednja škola Bedekovčina u partnerstvu sa Srednjom školom Dragutina Stražimira – Sveti Ivan Zelina, Ekonomskom školom Čakovec i Zagorskom  razvojnom agencijom (ZARA)
s projektom Pedology curriculum (Pedološki kurikulum)
14. Pomorska škola Split u partnerstvu s Pomorskom školom Zadar
s projektom Modification of the existing curricula by introduction of new technologies (Modifikacija postojećih kurikuluma uvođenjem novih tehnologija)
15. Srednja škola Oroslavje u partnerstvu s Tehničkom školom Ruđera Boškovića i Gradom Oroslavje
s projektom Increasing knowledge and information on Renewables (Podizanje svijesti i učenje o obnovljivim izvorima energije)
16. Ekonomska i birotehnička škola Bjelovar u partnerstvu s Ugostiteljskom školom Bjelovar, Gradom Bjelovarom – Odjelom za ekonomiju, Bjelovarsko- -bilogorskom županijom – Odjelom za ekonomiju
s projektom Training firm as journey to real life experience (Vježbenička tvrtka kao uvid u iskustva iz stvarnoga poslovnog svijeta)
17. Privatna srednja ekonomska škola s pravom javnosti Katarina Zrinski u partnerstvu sa Srednjom ekonomskom školom Celje
s projektom Modular curriculum for Training Firms (Modularni kurikulum za vježbeničke tvrtke)
18. Tehnička škola Nikole Tesle Vukovar u partnerstvu s Ekonomskom školom Vukovar
s projektom Together towards a new curriculum (Zajedno prema novom kurikulumu)
Skip to content