• 30.11.2018. od 8,00 do 10,00 sati – prijava završnog ispita (u tajništvu škole)
  • do 18.01.2019. – obaviti konzultacije i predati završni rad mentoru
  • 23.01.2019. – predaja završnog rada u urudžbeni zapisnik škole (mentor/razrednik)
  • 25.01.2019. – sjednica Prosudbenog povjerenstva – utvrđivanje popisa učenika koji su stekli uvjete za polaganje završnog ispita
  • 4.02.2019. – obrana završnog rada  5.02.2019. u 13,00 sati – sjednica Prosudbenog povjerenstva – utvrđivanje opće ocjene uspjeha na završnom ispitu
  • 8.02.2019. – podjela završnih svjedodžbi

Predsjednik Prosudbenog povjerenstva: Ivan Janković, prof

Skip to content