Napomene:

  • Učenici koji istovremeno polažu dva predmeta trebaju se javiti nastavniku radi dogovora o polaganju.
  • U stupcu “nastavnik-komisija” učenik polaže kod nastavnika čije je ime podvučeno.

 

Raspored pismenog ispita iz matematike:

  • nastavnik Butković Krešimir – 05. 07. 2010. u 08:00 sati u sobi 48
  • nastavnica Kondić Stana – 05. 07. 2010. u 08:00 sati u sobi  44
  • nastavnica Pavić Danica – 05. 07. 2010. u 08:00 sati u sobi  45
  • nastavnica Milovac Sanja – 05. 07. 2010. u 08:00 sati u sobi  49

Napomene:

  • Učenici koji su prijavili ispit kod nastavnice Starčević Ane polažu popravak kod nastavnika koji je bio na zamjeni.

 

(o usmenom ispitu učenici će biti obaviješteni na nakon pismenog ispita)

 

Nastavni predmet Nastavnik- komisija Datum i vrijeme Soba
Hrvatski jezikPovijest Benić Brzica Romana

Veselić Milena

Pregelj Ivana

05.07.2010. u 10:00 sati 44
Hrvatski jezikPolitika i gospodarstvo Draženović Branka

Makarić Jadranka

Marčetić-Pavlović B

05.07.2010. u 10:00 sati 45
Engleski jezik Cegur Zdenka

Bućan Milena

Vouk Davorka

06.07. 2010. u 08:00 sati 3
Prometna strukaGeografija Arbutina Vlado

Mataija Vera

Kokotović Snježana

05.07. 2010. u 10:00 sati 5
Tehnički materijali Mlinac Magličić D.

Badovinac Nikola

Gajšak Zoran

06.07.2010. u 09:00 sati 48
Fizika Ivka Žunac Vlatka

Šaponja Milutinović Dijana

Pizent Antun

06.07.2010. u 10:00 sati  59
Elektro struka Ratkaj Irena

Jurić Mirko

Radman Željko

06.07.2010. u 10:00 7
Elektro struka Novicki Tihomir

Anić Marijan

Dario Mrzljak

05.07.2010. u 10:00 7
Elektro struka Grgić Dragan

Badovinac Nikola

Pavletić Hrvoje

06.07.2010. u 09:40 49
Elektro strukaRačunalstvo Šutalo Dobroslav

Šutalo Sanda

Anić Marijan

07.07.2010. u 10:00 57
Strojarska struka Vrsalović Petar

Lukežić Ivan

Bakarić Mirko

06.07.2010. u 10:30 5
Strojarska struka Žibrat Boris

Mlinac Magličić D.

Trubić Ivan

06.07.2010. u 09:40 48
Strojarska struka Katalinić Petar

Gajšak Zoran

Milena Veselić

06.07.2010. u 10:00 4
Strojarska struka Bijelić Milan

Cigić Tonćo

Oršolić Katica

06.07.2010. u 10:00 44
Strojarska struka Milovac Sanja

Harambašić Rifet

Gagula Anto

07.07.2010. u 10:00 5
Matematka – usmeni Butković Krešo

Jurić Mirko

Lukežić Ivan

07.07.2010. u 08:00 48
Matematka – usmeni Pavić Danica

Bakarić Mirko

Mihalić Cahun Željka

07.07.2010. u 08:00 45
Matematka – usmeni Kondić Stana

Veselić Vladimir

Vrsalović Petar

07.07.2010. u 08:00 44
Skip to content