Cilj projekta bio je unapređenje promocije strukovnog obrazovanja (VET) i uvođenje karijernog savjetovanja u tehnička zanimanja kao vrlo važne sastavnice obrazovnog sustava. Projekt je uključivao razmjenu, analizu i primjenu dobrih praksi u tri glavna područja: strukovno obrazovanje i osposobljavanje u elektrotehnici, računalstvu i strojarstvu (RASTEL), analiza kapaciteta i sposobnosti učenika osnovnih škola i njihovo usmjeravanje prema tehničkom strukovnom obrazovanju i osposobljavanju, te karijerno savjetovanje za učenike strukovnog obrazovanja i osposobljavanje i mlade ljude koji nisu zaposleni niti se obrazuju, ili osposobljavaju (NEET).

Naši ciljevi koji smo htjeli ostvariti kroz glavne aktivnosti projekta bili su sljedeći: analiza primjera dobre prakse i studijski posjeti Tehničkoj školi Karlovac i ÖSB Consultingu u Beču; uspostava online multimedijskog alata za promicanje tehničkog strukovnog obrazovanja i osposobljavanja; razvoj koncepta alata za provjeru digitalnih kompetencija i alata za samoprocjenu učenika; razvoj koncepta alata za profesionalno savjetovanje za učenike strukovnih smjerova i NEET osobe; komunikacija i diseminacija rezultata projekta. Nakon provedbe projekta na njegovom završetku možemo raći da smo ostvarili sve zadane ciljevu. Tako da se rezultai našeg projekta mogu vidjeti na izrađenoj web stranici.

https://procem-erasmus.eu/

Na toj stranici se nalaze rezultati našeg rada odnosno ostvareni glavni ciljevi projekta:

Analiza primjera dobre prakse ÖSB Consultinga i Tehničke škole Karlovac i njenih partnera u Regionalnim centrima kompetencija u računalstvu, elektrotehnici / elektronici i strojarstvu;

 

Primjeri dobre prakse – Austrija

Primjer dobre prakse – Hrvatska

https://procem-erasmus.eu/hr/nasi-strucnjaci-su-izradili-koncept-profesionalnog-usmjeravanja-za-savjetnike-koji-rade-sa-ucenicima/

Izrada, razvoj i održavanje online multimedijskog alata za promicanje tehničkog strukovnog obrazovanja;

Zanimanja u području elektrotehnike / elektronike, računalstva i strojarstva (RASTEL-a)

Razvoj i objavljivanje koncepta alata za provjeru digitalnih kompetencija i samoprocjene učenika osnovnih škola;

Alat za samoprocjenu

Alat za provjeru digitalnih kompetencija

Sretni smo što smo uspjeli realizirati sve postavljene ciljeve.

 

 

Skip to content