Školska knjižnica

Školska knjižnica

RADNO VRIJEME:

ponedjeljak, srijeda 13:00 do 19:00

utorak, četvrtak, petak 8:00 do 14:00

KNJIŽNIČAR: Nenad Barešić, dipl. knjižničar

Kako postati član školske knjižnice?

Upisom u našu školu svaki učenik postaje članom knjižnice. Usluge knjižnice su besplatne.

Školska knjižnica raspolaže sa fondom 6000 knjiga. Radi se o knjigama koje su učenicima potrebne za školsku lektiru u nastavi Hrvatskog jezika, te velikim brojem knjiga stručne literature iz obrazovnih područja i zanimanja za koje se školuju naši učenici.

Učenici u knjižnici mogu naći i veliki časopisi na koje je škola preplaćena, a to su: Drvo znanja, Majstor, Hrvatske šume, Matematika i škola, Matematičko fizički list, Napredak, Vjesnik hrvatske elektroprivrede, Meridijani, Jezik, Strani jezici, Graditelj, BUG, Mreža, Narodni zdravstveni list.

Školska knjižnica
Školska knjižnica
Školska knjižnica

Povijest svake školske knjižnice predstavlja dio cjelokupne povijesti te školeTako je i s našom knjižnicom. Nema zabilježenih točnih podataka o samom početku njezinog rada, jedino što se sigurno zna, po pričanju starijih djelatnika, jest da je knjižnica nekoliko puta mijenjala lokaciju i da je krajem 60.-tih godina prošlog stoljeća smještena u prostor na prvome katu gdje se i danas nalazi.

U svakoj je knjižnici najvažniji knjižni fond, a on kod nas sadrži preko 7000 knjiga. Što se tiče strukture knjižnog fonda, u njemu je zastupljena građa iz svih područja djelatnosti, a najzastupljenija je školska lektira te stručna građa iz područja strojarstva, elektrotehnike i prometa.

Zahvaljujući namjenskim sredstvima Ministarstva znanosti, prosvjete i sporta, nabavljeni su novi naslovi vezani uz lektirna djela, nova stručna djela, djela posvećena Domovinskom ratu, hrvatskim braniteljima, vojnim i civilnim žrtvama agresije na Republiku Hrvatsku.

Važan dio knjižničkog fonda predstavljaju i časopisi. I u tom segmentu napravljeni su značajni pomaci pretplatom na nove naslove iz područja strojarstva i elektrotehnike.

Sadašnje vrijeme je vrijeme transformacije školskih knjižnica u knjižnično – informacijske centre, čime se njihova uloga znatno proširuje. Stoga je naša knjižnica opremljena računalom s pristupom internetu, a planirana je i daljnja informatizacija knjižničkih poslova.

Želja nam je knjižnicu preseliti u novi prostor u kome bi u svom sastavu imala čitaonicu, te prostor za održavanje izložbi, predavanja, filmskih produkcija i ostalih sličnih aktivnosti.

ČASOPISI

Važan dio knjižničkog fonda predstavljaju časopisi. Naš knjižni fond upotpunjuje 26 naslova časopisa koje učenici mogu posuđivati na isti način kao i knjige. Škola je pretplaćena na časopise:

 • Matematičko –fizički list
 • Matematika i škola
 • Bug
 • Mreža
 • Enter
 • Drvo znanja
 • Meridijan
 • Elektrotehnika
 • Elektroinstalater
 • Svijet elektronike
 • Elektrika
 • Hrvatski instalater
 • Strojarstvo
 • Majstor
 • Auto-club
 • Automobil service
 • Auto-partner
 • Graditelj
 • Povijest u nastavi
 • Jezik
 • Strani jezici
 • Kateheza
 • Mi-list mladih
 • Napredak
 • Politička misao
 • Hrvatske šume
Skip to content