Strojarski računalni tehničar

Strojarski računalni tehničar upravlja proizvodnim procesom pomoću računala, kako u području strojarstva, tako i u srodnim područjima.

Bavi se poslovima povezanim s konstruiranjem, gradnjom, uporabom i održavanjem alata, stojeva i postrojenja. Može raditi u kontroli, rukovanju i održavanju strojeva u proizvodnim pogonima. Skicira i proračunava različite elemente strojeva (npr. elemente za spajanje i rastavljanje, osovine, ležajeve, opruge, zupčanike itd.). Odabire materijale za izradbu elemenata strojeva.

Pri tome se služi priručnicima s podacima o tehničkim materijalima i njihovoj obradi, te normama za elemente strojeva. Za sve izračne, skiciranja, pa i simuliranja rada stroja, strojarski računalni tehničar služi se računalom i odgovarajućim programskim paketima.

U pripremi proizvodnje strojarski računalni tehničar se služi proizvodno-tehnološkim uputama za planiranje proizvodnje i izradbu tehničko-tehnološke dokumentacije. Planira materijale, odabire alate i strojeve, režime rada, kapacitete strojeva, utvrđuje načine obrade, redoslijed postupaka, noramative materijala i vremena izradbe i metode kontrole.

Propisuje kvalitetu i preciznost koju treba postići obradom. Provjerava kvalitetu i funkcije gotovog proizvoda, stroja ili elementa stroja. Strojarski računalni tehničar osposobljen je i za upravljanje Numerički Upravljanim Alatnim Strojevima i za izradu upravljačkih programa za te strojeve različitim postupcima.

Strojarski računalni tehničar – video na kanalu KA-UČ TV

Elementi vrednovanja
  • Prosjek ocjena svih nastavnih predmeta zaokružen na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja (maximalni broj bodova =20,00)
  • Hrvatski jezik (7. i 8. razred; maximalni broj bodova =10)
  • Matematika (7. i 8. razred; maximalni broj bodova =10)
  • Strani jezik (7. i 8. razred; maximalni broj bodova =10)
  • Fizika (7. i 8. razred; maximalni broj bodova =10)
  • Kemija (7. i 8. razred; maximalni broj bodova =10)
  • Tehnička kultura (7. i 8. razred; maximalni broj bodova =10)

Ukupni maximalni broj bodova: =80,00

Minimalni broj bodova (Bodovni prag) za upis u ovo zanimanje: nema bodovnog praga.

Dodatni bodovi

1; 2; ili 3. osvojeno mjesto kao član skupine, u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja, na državnom ili međunarodnom natjecanju u znanju iz: Hrvatskog jezika, Matematike, Stranog jezika, Fizike, Kemije, te Natjecanje iz područja informatike – računalstva (Infokup – po izboru škole).

Zdravstveni uvjeti

Uredan vid. Stereovid. Uredan sluh. Raspoznavanje boja. Uredna funkcija mišićno-koštanog, dišnog i srčano-žilnog sustava. Uredno kognitivno, emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje. Stabilno stanje svijesti i uredna ravnoteža.

Posebni uvjeti
  • obvezna Liječnička svjedodžba Medicine rada o nepostojanju kontraindikacija za željeno zanimanje
Strojarski računalni tehničar
Skip to content