Sukob interesa

Obveza iz članka 13. Zakona o javnoj nabavi (N.N. 90/11)

Obavještavamo da ne postoje gospodarski subjekti s kojma je Tehnička škola Karlovac kao javni naručitelj u sukobu interesa u smislu članka 13. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11).

Skip to content