Ovdje možete pogledati teme koje su profesori ponudili za završne radove za školsku godinu 2011./2012. (teme aktiva Strojarske grupe predmeta).

Popis tema:

dipl. ing.  Mirko Bakarić (Kontrola i mjerenja)

 • Mjerenje dužinskih mjera
 • Kontrola i mjerenje odstupanja od oblika
 • Primjena kontrolnih karata
 • Planovi prijema kontrole kvalitete
 • Greške kod mjerenja
 • Organizacija za kvalitetu
 • Razvoj sustava za kvalitetu
 • Statistička kontrola kvalitete

dipl. ing.  Milan Bijelić

 •  MONTAŽNI UREĐAJ – UPRAVLJANJE DVORADNIM CILINDROM
 •  ENERGIJA I SNAGA VJETRA
 •  ROBOTI BUDUĆNOSTI – UMJETNA INTELIGENCIJA
 •  PROGRAMIRANJE ROBOTA
 •  MONTAŽNI UREĐAJ- UPRAVLJANJE CILINDROM I MOTOROM
 •  UREĐAJ ZA UTISKIVANJE OZNAKA
 •  ROBOTSKI VID
 •  PRIMJENA INDUSTRIJSKIH ROBOTA
 •  DELTA ROBOTI
 •  KOMPRESORI U SKLOPU RASHLADNIH POSTROJENJA
 •  SISALJKE SPECIJALNIH KONSTRUKCIJA
 •  VENTILATORI

dipl. ing.  Anto Gagula

 •  Proračun i konstrukcija mehanizma za podizanje tereta,modeliranje konstrukcije u CATIA-i
 •  Modeliranje valjnog ležaja u CATIA-i,izrada familije dijelova
 •  Proračun i konstrukcija jednostupanjskog reduktora s kosim ozubljenjem,modeliranje konstrukcije u CATIA-i
 •  Proračun i konstrukcija vijčanog spoja i modeliranje konstrukcije u CATIA-i
 •  Proračun i konstrukcija zakovanog spoja i modeliranje konstrukcije u CATIA-i
 •  Proračun i konstrukcija jednostupanjskog reduktora s ravnim ozubljenjem i modeliranje u CATIA-i
 •  Konstrukcija uležištenja pogonskog vratila reduktora te modeliranje u CATIA-i
 •  Proračun i konstrukcija remenskog prijenosnika i modeliranje konstrukcije u CATIA-i
 •  Proračun i konstrukcija spojke i izrada modela u CATIA-i
 •  Konstrukcija ožljebljenog vratila prijenosnika i modeliranje u CATIA-i 

dipl. ing.  Zoran Gajšak

 • Biometrijske metode zaštite proizvodnih procesa
 • Primjena ergonomije u projektiranju i vođenju procesa
 • Metode mjerenja protoka fluida
 • Korištenje umjetne inteligencije u procesnoj industriji
 • ERP sustavi za vođenje proizvodnje
 • Primjena računala u simulaciji procesa
 • Uporaba PLC-a u vođenju procesa
 • Programski paketi (softver) za CAD/CAM
 • Vođenje procesa neizrazitom (Fuzzy) logikom
 • Izvršni članovi krugova vođenja

dipl. ing.  Rifet Harambašić

 • Statistička kontrola kvalitete
 • Postupci i uredjaji za ispitivanje mehaničkih svojstava materijala
 • Poslovi konrole kvalitete
 • Kontrola proizvodnih procesa
 • Služba kontrole kvalitete
 • Ispitne karte strojarskih proizvoda
 • Ulazna kontrola proizvoda
 • Konstrukcija alata za savijanje
 • Konstrukcija alata za probijanje i prosijecanje
 • Konstrukcija alata za stezanje
 • Konstrukcija alata za kovanje
 • Parametaersko modeliranje vijka
 • Modeliranje ploče za glodanje i izrade familije dijelova

dipl. ing.  Vladimir Veselić

 • TEHNOLOGIJA NC-tokarenja- alati i režimi obrade, izbor i definiranje u programu.
 • TEHNOLOGIJA NC-tokarenja- funkcije ciklusa tokarenja, bušenja ,izrade navoja.
 • TEHNOLOGIJA NC-tokarenja – mjerenje i prednamještanje alata, korekcije, pomak KOOS-a
 • TEHNOLOGIJA NC-tokarenja-CAD/CAM sustavi projektiranja(Catia, CADEM..)
 • TEHNOLOGIJA NC-glodanja- alati za glodanje, izbor, definiranje,režimi rada.
 • TEHNOLOGIJA NC- glodanja- mjerenje i prednamještanje alata,korekcije,pomak KOOS-a
 • TEHNOLOGIJA NC-glodanja- funkcije ciklusa glodanja i bušenja
 • TEHNOLOGIJA NC-glodanja- simulacijski procesi obrade-na stroju i simulatoru.
 • TEHNOLOGIJA NC- glodanja- CAD/CAM sustavi projektiranja.(Catia, CADEM..)
 • TEHNOLOGIJA NC- tokarenja – slobodno konturno programiranje.

dipl. ing.  Darinka Mlinac – Magličić

 • Gospodarenje otpadom
 • Recikliranje i reciklažni postupci
 • Recikliranje metala
 • Grijanje solarnom energijom
 • Toplinska pumpa u funkciji grijanja
 • Toplinska pumpa u funkciji hlađenja
 • Priprema zraka za klimatizaciju
 • Sušare
 • Termički stupanj djelovanja parnog postrojenja
 • Dimenzioniranje ložišta generatora pare
 • Radni proces de Laval-ove turbine
 • Dimenzioniranje kondenzatorskog postrojenja
 • Alternativni pogoni vozila
 • Nabijanje motora
 • Povijesni razvoj motornih vozila
Skip to content