Obilježavanje Dana života

Obilježavanje Dana života

Želja nam je da zajedno obilježimo Dan života. Više o tome možete vidjeti i na našem kratkom filmu.

Iza nas je teška godina koja je pred nas stavila brojna iskušenja. Možda više nego ikada prije osjećamo potrebu zastati i razmisliti o važnosti života, zahvaliti na prilici koja nam je dana, veseliti se malim stvarima i ljudima koji nas okružuju.

Stoga je, čini se, prikladno obilježiti Međunarodni dan života. Pravo na život zagarantirano je Općom deklaracijom o pravima čovjeka još 1948. godine. U Hrvatskoj se taj dan obilježava od 1996. godine kada je Hrvatska biskupska konferencija za obilježavanja toga dana odredila prvu nedjelju u veljači.

Voljeli bismo da malo zastaneš, malo razmisliš… Što čini tvoj život posebnim? Koje su tvoje snage? Na koji način možeš doprinijeti ovome svijetu?

Sudjeluj i ti s nama i obilježi dan života!

Potaknimo jedni druge na zahvalnost prema životu.

Razmisli i na linku napiši: Zašto ti misliš da je život lijep?

Link za odgovor: https://forms.gle/wDgYKMfgtK2kySsM8

Vašim odgovorima uredit ćemo jedan od panoa škole kako bismo jedni drugima pomogli biti zahvalniji.

Također, ako dolazite u školu, pored panoa bit će mala kutija i papirići gdje ćete svoju poruku moći napisati i ubaciti u kutiju.

Skip to content