Narodne novine trenutno ne prodaju Ugovore o naukovanju, kao ni Ugovore o provedbi praktične nastave, jer se čeka da se donese i stupi na snagu „Pravilnik o minimalnim uvjetima za Ugovore o naukovanju i Ugovore o provedbi praktične nastave“.

Predviđeni početak prodaje „novih“ Ugovora o naukovanju i „novih“ Ugovora o provedbi praktične nastave je krajem kolovoza/početkom rujna.

Kao dokaz da ste dogovorili praksu kod obrtnika, s obrtnikom ćete zaključiti Ugovor o naukovanju, odnosno Ugovor o provedbi praktične nastave prema „starim“ obrascima ugovora.

„Stari“ obrazac Ugovora o naukovanju možete sami isprintati OVDJE (AUTOLIMAR, AUTOMEHANIČAR).

„Stari“ obrazac Ugovora o provedbi praktične nastave možete sami isprintati OVDJE. (ELEKTROINSTALATER, ELEKTROMEHANIČAR, INSTALATER GRIJANJA i KLIMATIZACIJE, VODOINSTALATER).

Za sva ostala zanimanja Ugovor o provedbi praktične nastave, učenici će sklopiti u školi (CNC operater, ALATNIČAR, STROJOBRAVAR, TOKAR, BRAVAR).

Kada Narodne novine počnu s prodajom „novih“ obrazaca Ugovora o naukovanju, učenici će biti dužni dostaviti važeće Ugovore o naukovanju u 4 primjerka.

Kada Narodne novine počnu s prodajom „novih“ obrazaca Ugovora o provedbi praktične nastave, učenici će biti dužni dostaviti važeće Ugovore o provedbi praktične nastave u 3 primjerka.

Skip to content