ELEKTROTEHNIČAR (4 g.) – 24 učenika

RAČUNALNI TEHNIČAR ZA STROJARSTVO (4 g.) – 24 učenika

TEHNIČAR ZA MEHATRONIKU (4 g.) – 24 učenika (u upisnu kvotu od 24 učenika ulaze i 2 učenika koji imaju izravan upis, jer ponavljaju 1. razred; tj. upisujemo 22 učenika)

AUTOMEHATRONIČAR (4 g.) – 24 učenika

CNC OPERATER/CNC OPERATERKA (3 g.) – 24 učenika

VOZAČ MOTORNOG VOZILA (3 g.) – 22 učenika (u upisnu kvotu od 22 učenika ulaze i 2 učenika koji imaju izravan upis, jer ponavljaju 1. razred; tj. upisujemo 20 učenika)

ELEKTROINSTALATER (3 g.) – 10 učenika

ELEKTROMEHANIČAR (3 g.) – 12 učenika

STROJOBRAVAR (3 g.) – 8 učenika (u upisnu kvotu od 8 učenika ulaze i 3 učenika koji imaju izravan upis, jer ponavljaju 1. razred; tj. upisujemo 5 učenika)

TOKAR (3 g.) – 8 učenika

VODOINSTALATER (3 g.) – 8 učenika (u upisnu kvotu od 8 učenika ulaze i 2 učenika koji imaju izravan upis, jer ponavljaju 1. razred; tj. upisujemo 6 učenika)

Na mrežnoj stranici: http://www.upisi.hr nalazi se popis svih obrazovnih programa koji se mogu upisati, zajedno s uvjetima upisa.

Korisne informacije o cjelokupnom postupku, kandidati mogu pronaći i na mrežnoj stranici Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta: http://www.mzos.hr .

Pravo na besplatan pregled na Medicini rada imaju učenici u programu tokar i strojobravar, uz uputnicu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Popis zanimanja koja upisujemo, kao i popis obrtničkih radionica i poduzeća s kojima se može sklopiti ugovor o provedbi praktične nastave pogledajte OVDJE.

Za zanimanja: automehatroničar, vodoinstalater, elektroinstalater i elektromehaničar Ugovor o provedbi praktične nastave, roditelj ili skrbnik učenika, sklapa s obrtnikom ili poduzećem do 18.07.2014. godine, a na uvid obrtniku ili poduzeću donosi – ovjerenu presliku svjedodžbe osmog razreda osnovne škole i liječničku svjedodžbu medicine rada.

Za zanimanja: tokar, strojobravar i CNC operater Ugovor o provedbi praktične nastave roditelj ili skrbnik učenika sklopit će u školi.

Dokumente za upis (potvrda nadležnog školskog liječnika, odnosno liječnička svjedodžba medicine rada o nepostojanju kontraindikacija za željeno zanimanje, Ugovor o provedbi praktične nastave, potpisani obrazac o upisu u 1. razred srednje škole (upisnicu), te ostale dokumente kojima su ostvarena dodatna prava za upis) potrebno je predati 17. i 18.07.2014. od 08:00 do 16:00 sati u Tehničkoj školi Karlovac, Ljudevita Jonkea 2A, Karlovac.

Kandidati koji u školu ne dostave upisnicu, potvrdu nadležnog školskog liječnika, odnosno liječničku svjedodžbu medicine rada i /ili Ugovor o provedbi praktične nastave, gube pravo na upis i upućuju se na sljedeći upisni rok.

Kandidati koji su temeljem propisane dokumentacije ostvarili pravo na dodatne bodove ili izravan upis, a u sustavu je označeno da imaju to pravo, tu dokumentaciju dužni su donijeti srednjoj školi pri upisu. Ako se ustanovi da dokumentacija ne postoji ili nije vjerodostojna, kandidat gubi pravo na upis i upućuje se na sljedeći upisni rok.

Skip to content