VREMENIK IZRADBE I OBRANE ZAVRŠNOG RADA ljetni rok – šk.god. 2019./20.

 • Donošenje Vremenika izradbe i obrane završnog rada do 30.09.2019.
 • Prijedlog tema završnog rada do 18.10.2019.
 • Prijava obrane završnog rada 6.04.2020.
 •  Predaja završnog rada mentorima do 20.05.2020. -mentori se mogu s učenicima dogovoriti oko predaje završnog rada u pisanom obliku ili ukoliko ne mogu doći u školu u digatalnom obliku. Ukoliko učenik ne donese pisani primjerak do 20.05. mentoru u školu, treba ga donijeti na obranu završnog rada. -mentori trebaju pregledati i ocijeniti završne radove do 25.05. te kroz virtualnu učionicu obavijestiti razrednike o uspjehu
 • Prijava (i predaja završnog rada) u urudžbeni zapisnik škole 26.05.2020. – razrednici u Tajništvu škole popunjavaju obrazac s popisom učenika koji su stekli uvjete za obranu završnog rada. – Pregledane i ocijenjene završne radove (s pratećim obrascima) mentori mogu predati u tajništvo na dan obrane završnog rada kada će preuzeti Zapisnike
 • Sjednica Prosudbenog odbora 01.06.2020. – utvrđivanje popisa učenika koji su stekli uvjete za pristupanje obrani završnog rada od 2.06. do 5.06. 2020. dopunska nastava (po završetku dopunske nastave razrednici trebaju u tajništvo javiti dopunjeni popis učenika koji su naknadno stekli uvjete za pristupanje završnom ispitu)
 • Obrana završnog rada za učenike trogodišnjih programa 8.-16.06.2020.
 • Obrana završnog rada za učenike četverogodišnjih programa 10.-16.06.2020.
 • Sjednica Prosudbenog odbora 19.06.2020. – utvrđivanje konačne ocjene izradbe, obrane i općeg uspjeha završnog ispita
 • Podjela završnih svjedodžbi 29.06.2020.

Predsjednik prosudbenog povjerenstva: Ivan Janković, prof.

RASPORED OBRANE ZAVRŠNOG RADA LJETNI ROK ŠK.GOD. 2019./20.

(detaljniji raspored slijedi naknadno) Zanimanje – CNC operater – Povjerenstvo : Gagula A., Cigić T., Car K.

 • 8.06.2020. Zanimanje – Elektroinstalater – Povjerenstvo : Rašić S., Šutalo D., Radman Ž.
 • 9.06.2020. Zanimanje – Elektromehaničar – Povjerenstvo : Šutalo D., Rašić S., Pavletić H.
 • 9.06.2020. Zanimanje – Instalater grijanja i klimatizacije – Povjerenstvo : Cigić T., Žibrat B. Ciganović M.
 • 10.06.2020. Zanimanje – Vodoinstalater – Povjerenstvo : Gajšak Z., Žibrat B., Ciganović M.
 • 10.06.2020. Zanimanje – Tokar – Povjerenstvo : Cigić T., Mihalić Ž., Car K.
 • 12.6.2020. Zanimanje – Strojobravar – Povjerenstvo : Bakarić M., Mihalić Ž., Car K.
 • 12.06.2020. Zanimanje – Alatničar- Povjerenstvo : Vidović D., Mihalić Ž., Car K.
 • 12.06.2020. Zanimanje – Bravar – Povjerenstvo : Vidović D., Šegota Kruhek D., Car K.
 • 12.06.2020. Zanimanje – Automehatroničar- Povjerenstvo : Katalinić P., Veselić V., Galić D.
 • 10.06.2020. (učenici koji ne polažu Državnu maturu)
 • 15.06.2020. (učenici koji polažu Državnu maturu) Zanimanje – Vozač motornog vozila – Povjerenstvo: Mihalić A., Šegota Kruhek D., Mataija V.
 • 16.06.2020. Programi: Računalni tehničar za strojarstvo, Elektrotehničar i Tehničar za mehatroniku – 15. i 16.06. 2020. (prema naknadnom rasporedu)

Ravnatelj: Ivan Janković, prof. U Karlovcu, 20.05.2020.

Skip to content